Gå til medarbejdere

Julie Demosa Enevoldsen

Arbejds- og organisationspsykolog, aut.

Julie Demosa Enevoldsen er arbejds- og organsiationspsykolog med speciale inden for undervisning, supervision og rådgivning i samarbejde og psykisk arbejdsmiljø og har spidskompetencer inden for understøttelse af omsorgs-arbejde og behandling.

Julie har specialiseret viden om arbejdsbetingelserne i politisk styrede organisationer og har siden 2014 arbejdet i både stat og kommune. Hun har erfaring med organisatoriske processer fra HR samt flere års praksiserfaring fra botilbud. Julie har dermed blik for både det strategiske og det operationelle niveau.

Julie underviser og rådgiver private og offentlige virksomheder om psykisk arbejdsmiljø, fx organisering af arbejdet, forebyggelse af stress, krænkende handlinger, konflikter, psykologisk tryghed, høje følelsesmæssige krav og udfordrende borgerkontakt. Hun har stort kendskab til, hvordan man understøtter omsorgs- og behandlingsarbejde og samtidig skaber gode arbejdspladser.

Julie tilbyder individuel sparring til ledere med fokus på konkrete udfordringer i samarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Julie er særlig kompetent til at omsætte udfordringer til konkrete tiltag. Hun tilbyder også at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø gennem interviews eller dialogprocesser på arbejdspladsen.

Du kan møde Julie som underviser i psykisk arbejdsmiljø på CRECEAs arbejdsmiljøuddannelse.

Julie blev uddannet cand.psych i 2016 og autoriseret af Psykolognævnet I 2020. Derudover har Julie efteruddannelse i traumebehandling.