Gå til medarbejdere

Lotte Skands

Arbejdsmiljøkonsulent, ergoterapeut

Lotte Skands er ergoterapeut og underviser på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Desuden har hun en baggrund i Arbejdstilsynet, hvorfor hendes kompetencer dækker arbejdsmiljøområdet bredt.

Lotte har arbejdet med arbejdsmiljø siden 2007. Hun har en bred brancheerfaring fra både offentlige og private, små som store virksomheder. Dog har hun en særlig viden om arbejdmiljøet på de folkekirkelige arbejdspladser efter 4½ år som arbejdsmiljørådgiver i denne branche.

Lotte har stor erfaring i at rådgive virksomheder i forhold til løft, træk, skub og bæring, arbejdsstedets indretning, anvendelse af tekniske hjælpemidler, planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, nedbringelse af ensidigt belastende arbejde (EBA) og ensidigt gentaget arbejde (EGA). Desuden er arbejdsmiljørunderinger inden varslet besøg fra Arbejdstilsynet, APV og årlige arbejdsmiljødrøftelser og andre lovpligtige opgaver i virksomhederne blot nogle af Lottes kernekompetencer.