Gå til forsiden

Pulje - 80 % tilskud til arbejdsmiljørådgivning

Få 80 % i tilskud til dit arbejdsmiljøprojekt

Pr. 20. april 2022 udvider Arbejdstilsynet feltet af ansøgere. Det betyder, at følgende kan søge om 80 % tilskud til forbedringer af arbejdsmiljøet:

 • Private virksomheder med op til 100 ansatte. Gælder også for P-enheder
 • Offentlige arbejdspladser med max 50 ansatte. Gælder også for P-enheder

Find vejledning til ansøgning i puljen her

Hvor meget kan man søge?

 • I én ansøgning må man max søge kr. 250.000,00.
 • Det er muligt at indsende flere ansøgninger i løbet af de 3 år, puljen findes, men i den den periode kan man max modtage kr. 1.500.000 samlet set.

 • Ved  beløb over 250.000 kr.  kræves revision af regnskabet.
 • Et projekt kan maximalt løbe over 1 år. Det betyder, at 1 år efter ansøgningstidspunktet skal projektet være afsluttet.

Hvad giver puljen penge til?

Puljen giver tilskud til følgende typer projekter:

1. Projekter der medvirker til at forebygge, at ansatte nedslides fysisk eller psykisk eller kommer ud for arbejdsulykker.

2. Projekter der fremmer de ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet.

3. Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø og nedbringe risiko for ulykker.

4. NYHED: Fra 20. april giver puljen også  tilskud til projekter om forebyggelse af høreskadende støj, støv og kemiske påvirkninger.

Hvis du kunne tænke dig at få inspiration til indhold i projekter, har vi samlet nogle ideer til mulige projekter her. 

Se inspirationskataloget her

En screening - et godt sted at starte

Det er CRECEAs erfaring, at mange virksomheder gerne vil forbedre arbejdsmiljøet, men de er lidt i tvivl om, hvor de skal starte.

I sådan et tilfælde er det en god idé at starte med at søge i puljen om en screening. Med en screening får man nemlig kortlagt behovet for rådgivning i forhold til de aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer, og dermed tilpasses rådgivningen præcis virksomheden. 

Det er ikke et krav, at screeningen dækker både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Ofte giver det god mening at gennemgå begge dele, men det er også muligt at vælge at koncentrere sig om enten det fysiske eller det psykiske arbejdsmiljø.

Når CRECEA gennemfører en screening, har vi 3 forskellige fokusområder:

 1. Gennemgang af om det formelle arbejdsmiljøarbejde er på plads (gennemført APV, deltagelse på lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, udført den årlige arbejdsmiljødrøftelse etc.).
 2. Gennemgang af det faktiske arbejdsmiljø på virksomheden - altså det fysiske, kemiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.
 3. Samtaler med jer om hvad der optager jer i relation til arbejdsmiljøet i virksomheden.

Sådan hjælper CRECEA

CRECEA kan assistere jer i hele processen fra start til slut. Det vil sige, at udover at vi rådgiver jer om arbejdsmiljø, kan vi også hjælpe jer med det administrative arbejde i forbindelse med ansøgningen.

Vi kan skrive ansøgningen og udarbejde budget, vejlede jer i at sende ansøgningen ind til Arbejdstilsynet og evaluere projektet til sidst.

Det administrative arbejde bliver en del af ansøgningen, og hvis I mod forventning ikke er tilskudsberettiget, vil I ikke blive faktureret for den tid, der er brugt på ansøgningsarbejdet. 

CRECEA holdte et lignende webinar i marts 2021, da puljen var helt ny. Se webinaret her (varughed ca. 20 min.).

Del

Interesseret - hvad gør du?

Hvis du har et afklarende spørgsmål eller er interesseret i at komme i gang med enten en screening eller et konkret arbejdsmiljøprojekt, du selv har defineret, er du meget velkommen til at kontakte Michael Bendix Hansen på mobil 20292031 eller mail mbh@crecea.dk.

Hold dig orienteret

Hvis du er interesseret i puljen og gerne vil holde dig opdateret, skal du tilmelde dig 80%-listen.

Hvis du er tilmeldt 80%-listen, får du en mail/nyhedsbrev med information, når der er noget nyt at fortælle. Ved at være tilmeldt denne liste er du sikker på, altid at være opdateret på den nyeste viden – uden at gøre noget selv.

For tilmelding til listen - udfyld formularen nedenfor med mailadresse og navn.

80%-listen

Tilmeld dig listen og vær sikker på at du er opdateret med løbende informationer og nyheder om puljen. 

Hvad kan indsatserne være?

Nedenfor finder du en yderligere beskrivelse af, hvad indsatserne i puljen kan være.

Forebygge fysisk nedslidning. Fx:

 • At reducere fysiske belastninger som løft, træk og skub.
 • At optimere arbejdsstillinger og bevægelser.
 • At styrke vidensniveau og færdigheder i at foretage en risikovurdering.
 • At styrke virksomhedens evner til at planlægge og tilrettelægge arbejdet og skabe en god forebyggelseskultur.

Forebygge psykisk arbejdsmiljø. Fx:

 • At reducere belastninger af stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet.
 • At forebygge krænkende handlinger som fx mobning, seksuel chikane, vold.
 • At styrke positive faktorer som indflydelse, oplevelse af retfærdighed og anerkendelse i forhold til kerneopgaven.
 • At styrke samarbejde og oplevelsen af kollegial/ledelsesmæssig støtte i arbejdet.

Forebygge ulykker. Fx:

 • At reducere risiko for ulykker.
 • Styrke sikkerhedskulturen.
 • Styrke vidensniveauet om farlige situationer i arbejdet.
 • Højne niveauet for læring og forebyggelse af ulykker og nærved-ulykker

Sundhedsfremme i form af fysisk træning:

 • Integrere fysisk træning i arbejdet og rådgive om optimal træning

Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler:

 • Reducere fysiske arbejdsbelastninger.
 • Reducere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.
 • Reducere risikoen for arbejdsulykker
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere