CRECEA-5
CRECEA Uddannelsesdag

Program 2. nov. 2020

9.00 - 9.05: Velkomst

9.05 - 9.45: Plenumoplæg ved speciallæge i arbejdsmedicin Abir Al-Kalemji
Sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet - hvordan kan lederen håndtere psykiske og fysiske udfordringer hos medarbejderne og forebygge længerevarende sygemelding og tab af arbejdskraft?
Oplægget giver  indblik i faktorer af betydning for fastholdelse på arbejdspladsen på baggrund af hendes arbejde med patienter med arbejdsrelaterede sygdomme.

9.45 - 10.00: Pause

10.00 - 11.20: Session 1. Vælg mellem 6 muligheder

11.20 - 12.10: Frokost og netværk

12.10 - 13.30: Session 2. Vælg mellem 6 muligheder

13.30 - 14.00: Kaffepause

14.00 - 16.00: Plenumoplæg ved Imran Rashid om digital sundhed
Imran Rashid har gennem sit virke som speciallæge i almen medicin og IT-iværksætteri specialiseret sig i digital sundhed, der dækker over den måde, som et digitalt medieforbrug påvirker mennesker på. Særligt i en arbejdsmæssig sammenhæng er "digital forurening" stærkt relevant, da det kan resultere i en øget mængde stress, nedsat produktivitet og mental trivsel.
Oplægget giver dig indsigt og redskaber til at skabe sunde digitale vaner på arbejdspladsen.

16.00: Farvel og tak for i dag

Find ud af hvilke sessions, du skal vælge

Session 1

Fysisk træning virker på arbejdspladsen – eller gør den?

På denne session vil du høre, hvad praktisk træning kan gøre for vores fysiske velbefindende, og hvordan træning kan forebygge de mest almindelige fysiske arbejdsrelaterede smerter – herunder også hovedpine.

Allan Dehn er fysioterapeut i CRECEA og har gennem de seneste 15 år arbejdet med fysisk træning på arbejdspladser. Ud fra forskningen og sin egen erfaring kommer han med eksempler på, hvilke indsatser der virker på arbejdspladserne, og hvilke der ikke virker, og han fortæller, hvad der fremmer, og hvad der hæmmer fysisk aktivitet på arbejdspladsen.

Desuden får du gode ideer til, hvordan du ”sælger” ideen om at implementere fysisk aktivitet på arbejdspladsen overfor dine kolleger og ledelse, og du får mulighed for at øve dig – fx ud fra ”elevator-talen”.

Ved fysioterapeut, Allan Dehn, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

 

Session 2

Mental sundhed på arbejdspladsen

Mental sundhed defineres af WHO som en tilstand, hvor man trives, fordi man udvikler og udfolder sine evner, kan håndtere belastninger, indgår i positive, sociale relationer og bidrager til fællesskabet.

Disse 4 punkter er også beskrivelser af arbejdspladser med høj trivsel blandt de ansatte. Derfor er det interessant at se nærmere på begrebet mental sundhed og de elementer derfra, der kan implementeres på arbejdspladsen. Her er karakteren af arbejdsfællesskabet afgørende for oplevelsen af den mentale sundhed på arbejdspladsen.

På denne session bliver du præsenteret for en model, som illustrerer 4 forskellige typer af arbejdsfællesskaber - det organisatoriske, det opgaverettede, det faglige og det kollegiale. Desuden blvier du præsenteret for konkrete værktøjer, du kan anvende i din organisation til at styrke jeres arbejdsfællesskab.

Ved arbejds- og organisationspsykolog Tine Bødker Grynnerup, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

 

Session 3

CRECEA Trivselsundersøgelse

CRECEA Trivselsundersøgelse – en ny forskningsbaseret undersøgelse - find ud af om den er noget for dig
I en årrække har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) arbejdet på en ny udgave af deres forskningsbaserede spørgeskema til at gennemføre trivselsundersøgeler. Dette nye skema udkom i 2017, og har fokus på de væsentligste forhold inden for psykisk arbejdsmiljø og trivsel på det moderne arbejdsmarked.

CRECEA har, som nogle af de første, udviklet et digitalt system, der kan bearbejde svar og data til brugbare rapporter.

På denne session bliver du introduceret til indholdet i den nye udgave af undersøgelsen, og du finder ud af, hvordan spørgsmålene er blevet tilpasset nutiden og det moderne arbejdsliv. 

Desuden får du nogle gode, praktiske råd til at gennemføre processen, når du vælger at igangsætte en trivselsundersøgelse, så du kommer godt i mål og ved, hvordan du skal omsætte kortlægning til konkrete handlinger.

Ved sociolog Simon Bach Nielsen, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

 

Session 4

Sov godt – søvn som værktøj til at øge trivslen

Vi ved alle, at en god nattesøvn gør godt – og omvendt, at dårlig søvn kan gøre det ekstra udfordrende at fungere om dagen.
Fra søvnforskningen og empirien ved vi, at de fleste af os har et stort potentiale for at forbedre vores livskvalitet og vores evne til at fungere optimalt i dagligdagen ved at optimere søvnen.

Mød op på denne session og bliv klogere på, hvad der sker, når du sover – og hvad du kan gøre for at forbedre din søvn.

Ved arbejds- og organisationspsykolog, aut. , specialist Tine Ravn Holmegaard, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

 

Session 5

Væk med løftede pegefingre, pjecer og kampagneplakater

En session med alternative tilgange til arbejdet med arbejdsmiljø og adfærdsændring

På denne session udforsker vi alternative tilgange til, hvilke virkemidler vi kan benytte os af i arbejdsmiljøarbejdet. Der inddrages bl.a. metoder fra Design Thinkings dynamiske fremgangsmåde til problemløsning, og det yderligere omdrejningspunkt er adfærdsdesign, nudging, sikkerhedskultur og robusthed i organisationen.

Ved arbejdsmiljøkonsulent, Cand. scient Jens Kr. Winbladh, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

 

Session 6

Systematisk risikovurdering af det ergonomiske arbejdsmiljø - prøv det selv

Der er mange måder og metoder til at forebygge ergonomisk nedslidning. Et udgangspunkt kan være en systematisk risikovurdering af det ergonomiske arbejdsmiljø.

Med en risikovurdering kan du:

  • registrere og vurdere risikosituationer i forhold til nuværende og nye arbejdsopgaver og -situationer
  • opbygge en fælles forståelse af risici
  • opnå et fælles grundlag for beslutninger
  • opnå et grundlag for at prioritere handling og forebyggelse.

På denne session bliver du sat ind i lovgivningen og den nyeste viden på det ergonomiske område, og den viden bruger vi i en risikovurderingsmodel. Som deltager får du mulighed for at anvende modellen på dine egne eksempler. 

Ved Randi Riber, Fysioterapeut og Arbejdsmiljøkonsulent, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Kontakt CRECEA

Hvis du har spørgsmål til CRECEA Uddannelsesdag, skal du ikke tøve med at kontakte os. Udfyld formularen og vi vender tilbage til dig, så hurtigt vi kan.