CRECEA-5
CRECEA Uddannelsesdag

Program den 6. september 2021

08.30 - 09.00: Ankomst og morgenmad

9.00 - 10.00: 1. Plenumoplæg "Fremtiden efter Corona"  ved fremtidsforsker Anne-Marie Dahl
Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl starter dagen med at tage os op i det store helikopterperspektiv. Her lader vi Anne-Marie komme med et bud på, hvordan Corona-pandemien har påvirket fremtidens megatrends og modtendenser, og herunder på hvilke områder vi kommer tilbage til ”normalen”, og hvor Corona-krisen har rykket tidsånden. Desuden kommer hun med et billede på, hvordan Corona-krisen vil påvirke vores arbejdsliv – og herunder muligheder og udfordringer.

10.00 - 10.15: Pause

10.15 - 11.45: Session 1. Vælg mellem 5 muligheder

11.45 - 12.30: Frokost og netværk

12.30 - 14.00: Session 2. Vælg mellem 5 muligheder

14.00 - 14.30: Kaffe og netværk

14.30 - 15.30: 2. Plenumoplæg: 5 års arbejde på 5 uger - hvordan kan man det? Ved forsker og projektleder Birgitte Clausen 
Da Danmark lukkede ned i foråret 2020, lagde virksomhederne om. Forandringer, som før ville have taget måneder eller år, skete på dage eller uger.
Den brændende platform var en udløsende faktor. Men hvilke knapper blev der skruet på, som fik omstillingerne til at ske på ingen tid? Og hvordan holdt de bedste dampen oppe, da den akutte tilstand blev permanent i efteråret, og corona-trætheden meldte sig? Og hvad kan vi genbruge, når en ny normal melder sig?
Corona Change Capacity Project, Danmarks største, kvalitative undersøgelse om forandringskapacitet under nedlukningen, har afdækket de ændringer i adfærd og strukturer, som gav forandringskapaciteten vinger – først i foråret 2020 og siden i efteråret og vinteren 2021.
Undersøgelsen viser, at mikrojusteringer i måden, vi arbejder, leder og organiserer os på, er nøglen til høj forandringskapacitet. Den viser også, at forandringsparathed og modstand mod forandringer handler om noget andet, end de fleste tror.
Forandringskapacitet er en organisatorisk muskel, som kan udvikles. Det kræver blot, at man ved hvilke håndtag, der skal justeres på. Det får I indblik i på dette indlæg.

Indtil videre er der udgivet disse artikler på baggrund af undersøgelsens resultater:
1. Hvad lærte vi af Corona - er faringer med online arbejde og hjemmearbejde, Juli 2020
2. Hvordan holder man dampen oppe, når alle kører på pumperne? Februar 2021
3. Sæt fri og sæt gang i den. April 2021

15.30: Farvel og tak for i dag

Find ud af hvilke sessions, du skal vælge

Session 1

Coronaens hygiejneniveau - konsekvenser på godt og ondt - og afsæt til nye adfærds-ændringer

Det sidste år med Corona har tvunget os til at lære, hvordan vi holder en god håndhygiejne, højt rengøringsniveau og bruger værnemidler. Spørgsmålet er så, om vi fremad kan anvende den viden og de tillærte vaner på en positiv måde, så vi også efter pandemien opretholder et højere hygiejneniveau? Og hvad er det rette niveau, så vi kan fastholde et lavt smitteniveau, men ikke lader hygiejnen gå udover fx håndsundheden? 

 

Desuden rejser denne session også spørgsmålet, om vi kan bruge den nye viden om adfærdsændringer på andre måder? Altså hvordan kan vi anvende metoder som nudging, adfærdsdesign og visuelle instrukser, vi har lært under Corona i forhold til hygiejne i andre sammenhænge i arbejdsmiljøet? 

 

Ved arbejdsmiljøkonsulent, Cand.scient Jens Kr. Winbladh, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Session 2

Det gode arbejdsfællesskab - hvordan understøtter vi det under og efter en pandemi?

Mange virksomheder har som konsekvens af Covid-19 pandemien og gentagne nedlukninger oplevet ændringer i vilkårene for arbejdsfællesskabet: Fx fysisk adskillelse, ændrede samarbejds- og ledelsesformer og nye måder at kommunikere på. Nogle af ændringerne er midlertidige, mens andre måske bliver mere permanente – både af nødvendighed, men også fordi vi har fået øjnene op for nye muligheder og måder at arbejde på. Derfor kan det være vigtigt løbende at være opmærksomme på arbejdsfællesskabets vilkår, og hvad vi kan gøre for at sikre de bedst mulige rammer for det gode arbejdsfællesskab.

Denne session giver en introduktion til begrebet ”arbejdsfællesskab” og kommer med ideer til, hvordan man kan understøtte det gode arbejdsfællesskab i praksis, under og efter en pandemi.

Ved arbejds- og organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Session 3

Tilbage til storrumskontoret - Hurraah – eller…

Mange har været helt eller delvist væk fra deres plads i storrumskontoret det seneste år. Måske kan det udnyttes? Muligvis ser man storrumskontoret med nye øjne, så man nu har chancen for at få det bedre indrettet. Eller måske vil du blot have inspiration til bedre indretning af storrumskontoret.

På denne session får du inspiration til indretningen af det gode storrumskontor, og hvordan man undgår de traditionelle udfordringer i indeklimaet og oplevelser af generende baggrundsstøj og uro.
Vi kommer ind på, hvad sker der blandt mennesker i et storrumskontor, og hvilken betydning det har for os – herunder også adfærd og vaner, og hvordan vi får rum og arbejdspladser til at understøtte det, vi gerne vil have ud af storrumskontoret. Ligeledes inddrager vi emner som indretning, organisering, akustik og lyddæmpning.

Ved arbejdsmiljøkonsulent Michael Bendix, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Session 4

Guide til håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed

Denne session guider dig gennem en proces, hvor du lærer, hvordan du og din arbejdsplads kan arbejde konstruktivt med håndtering og forebyggelse af uønsket seksuel opmærksomhed. Du kommer til at gennemgå processen fra afdækning af omfanget til spørgsmålet om, hvad man konkret kan gøre, hvis uønsket seksuel opmærksomhed findes på arbejdspladsen.

Efter en kort indføring i emnet bliver du præsenteret for mulige kortlægningsmetoder og gode råd til, hvordan I håndterer resultaterne. Ligeledes får du input til at udarbejde politikker og beredskabsplaner på området.
Her får du konkrete værktøjer til at påbegynde indsatsen på et komplekst område.

Ved sociolog Simon Bach Nielsen, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Session 5

Når arbejdspladsen flytter hjem

Mange har i det seneste år arbejdet helt eller delvist hjemmefra. Og nogle har trivedes så godt med det, at de i et eller andet omfang ønsker at blive ved med det. Men hvad betyder det i praksis for virksomhederne?

Ønsker om hjemmearbejde kan give anledning til mange spørgsmål:

  • Stiller arbejdsmiljøloven de samme krav til hjemmearbejdspladsen som på kontoret?
  • Hvilke krav bør man som arbejdsgiver stille til hjemmearbejdspladser?
  • Skal man som arbejdsgiver tilbyde en medarbejder det samme kontorudstyr to steder?
  • Hvad hvis en medarbejder ikke ønsker at tage imod udstyret derhjemme?
  • Hvilke krav er der til APV?
  • Hvordan indretter man bedst sin arbejdsplads derhjemme?

På denne session gennemgår vi, hvad man som arbejdsgiver skal leve op til af regler inden for arbejdsmiljølovgivningen, og du får praktiske ideer til god indretning.

Ved fysioterapeut Randi Riber, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Kontakt CRECEA

Hvis du har spørgsmål til CRECEA Uddannelsesdag, skal du ikke tøve med at kontakte os. Udfyld formularen og vi vender tilbage til dig, så hurtigt vi kan.