CRECEA-5
CRECEA Uddannelsesdag

Program den 3. oktober 2022

08.30 - 09.00: Ankomst og morgenmad

9.00 - 09.30: Velkomst ved adm. direktør Jacob Storch 
Jacob giver sit bud på en forståelse af begrebet bæredygtighed

09.30 - 10.30: Plenumoplæg 1
Bæredygtighed ved Troldtekt A/S ved Bæredygtigheds- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen, Troldtekt A/S

10.30 - 11.00: Pause og netværk

11.00 - 12.00: Plenumoplæg 2: 
Sundhedsmiljø som tilgang til at sikre det sunde, bæredygtige arbejdsliv ved Tonje Ludvigsen Pedersen, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Kan vi gå sundere hjem fra arbejde, end da vi mødte ind?
Hvordan sikrer arbejdspladsen, at sundhedstilbud ikke kun er for de få med ekstra overskud og energi – men kommer alle medarbejdere til gavn?

På mange arbejdspladser har man allerede haft sundhedsfremme på agendaen i mange år, men primært i form af frivillige ordninger som fx frugtkurve og løbeklubber. Det har vist sig, at disse ordninger sjældent bliver brugt af dem, der har mest brug form dem – er det godt nok?

Med dette oplæg vil Tonje Ludvigsen Pedersen præsentere og drøfte en ny tilgang til sundhedsfremme på arbejdspladsen; Sundhedsmiljø, som handler om at skabe et arbejdsmiljø, hvor arbejdet i sig selv gør os sundere. Ved at tænke sundhedsfremme ind i arbejdspladsens rammer, fx arbejdsmiljøpolitik, kantineudbud, produktionslokaler og tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne, er målet, at alle medarbejdere – uanset motivation, overskud og energi – går sundere hjem fra arbejde.
Men hvordan gør man det i praksis?
Til oplægget præsenteres flere eksempler på initiativer inden for Sundhedsmiljø, og der gives et bud på, hvordan man kan implementere Sundhedsmiljø inden for forskellige jobtyper.

12.00 - 13.00: Frokost og netværk

Om eftermiddagen tilbydes 5 sessions med 5 forskellige perspektiver på bæredygtighed i arbejdsmiljøet. Du vælger 2 af de 5 sessions.

13.00 - 14.00: Session 1

14.00 - 14.30: Kaffe og netværk

14.30 - 15.30: Session 2

15.30 - 15.40: Alle samles i plenumlokalet

15.40 - 16: afslutning i plenum med overraskelse

Find ud af hvilke sessions, du skal vælge

Session 1

Tænk livsfaser som løsning på et bæredygtigt arbejdsliv

Mange virksomheder har fx systemer for performance management, politikker for talentudvikling og karriereveje og en rekrutteringspolitik. Ofte hører man, at ”medarbejderne er vores største ressource” samtidig med, at virksomheder i disse år er ramt af ikke at kunne rekruttere nok og forsøger at fastholde deres medarbejdere så længe som muligt. Derfor kan et forsøg på at se på tværs af medarbejderbehov være nødvendigt. Her kan en livsfasepolitik komme ind i billedet.

En livsfase er en periode i livet, der skaber særlige behov hos medarbejderen i forhold til job og arbejdsplads. I nogle virksomheder har man forsøgt at låse livsfase til alder, men virkeligheden passer ikke til dette. En livsfase kan gentage sig og kan gennemleves på forskellige måder.

Eksempler på livsfaser kan være ”den nyansatte medarbejder”, ”ansatte med små børn”, ”ansatte med mulighed for og lyst til at have stort fokus på arbejde”, ”ansatte med behov for tilpasning eller nedtrapning i en overgang” – fx pga. sygdom, kriser eller turbulens i familielivet.

Livsfasepolitik er at arbejde med et bæredygtigt arbejdsliv, og den kan skabe en platform, hvor man kan stå for at få det private liv og virksomhedslivet til at nå sammen.

På denne workshop får du:

  • Afklaring af hvornår og hvorfor en livsfasepolitik kan være relevant
  • Ideer til hvordan man kan udarbejde en livsfasepolitik
  • Ideer til hvilke nedslagspunkter der kan være relevante hos jer
  • Viden om hvilke barrierer og gevinster man typisk vil opleve i udarbejdelsen af politikken

 

Ved arbejds- og organisationspsykolog Randi Hoffmann, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Session 2

Gør indkøb af kemi bæredygtigt

På denne workshop dykker vi ned i, hvordan man kan tænke miljø- og arbejdsmiljømæssigt bæredygtigt ved at gøre de rigtige indkøb af kemiske produkter.

Ved indkøb af kemi er den kemiske risikovurdering afgørende. Det er vigtigt, at man ikke havner i den fælde, at man køber et produkt, der nok er billigt, men til gengæld også indeholder fx kræftfremkaldende komponenter, som stiller krav om brug af særlige værnemidler og ventilation.

Bæredygtighed handler her om at få alle konsekvenser tænkt igennem fra start og få et problematisk produkt substitueret med et bedre – bedre for medarbejdere, for miljøet og måske endda i sidste ende for den økonomiske bundlinje.

Kom og hør hvordan du som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder kan spille en afgørende rolle.

Ved arbejdsmiljøkonsulent og Cand.scient Karen Klarskov, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Session 3

Bæredygtigt ergonomisk arbejdsmiljø – nye teknologier og gamle dyder

Denne workshop handler om, hvad bæredygtighed kan indebære i forhold til ergonomi. Hvordan kan virksomheder være med til at sikre, at mennesker kan arbejde et helt arbejdsliv, og at arbejdet ikke er skyld i, at man er nedslidt, når man når pensionsalderen.

Et ergonomisk bæredygtigt mål må være, at det er sundt for fx muskler og led at udføre et arbejde. Men hvad vil det kræve?

For at nå målet må vi bl.a. være opmærksomme på at udnytte mulighederne i nye teknologier som fx robotteknologi, teknologiske løfte-/ transporthjælpemidler og exoskeletter. Men de nye teknologier kan ikke hjælpe os hele vejen. Derfor skal vi også stadig mestre de gamle ergonomiske dyder, som handler om, hvordan vi fordeler og planlægger arbejdsopgaverne og hvilken arbejdsteknik, vi benytter.

På denne workshop får du inspiration til, hvordan din virksomhed får valgt de rigtige løsninger til reduktion af nedslidende belastninger, og du får indblik i, hvad du skal være opmærksom på i forhold til det brede udvalg af tekniske hjælpemidler. Du får også viden om, hvornår de tekniske hjælpemidler ikke er egnede til at løse de ergonomiske udfordringer, og jeres indsats i stedet fx kan handle om at sikre, at I internt i virksomheden har viden om, hvordan arbejdsopgaverne planlægges hensigtsmæssigt i forhold til belastninger og hvilken arbejdsteknik, der er bedst at anvende.

Ved arbejdsmiljøkonsulent og fysioterapeut Randi Riber, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Session 4

Har du sat nok ind på din fysiske pensionsopsparing?

Forskning viser, at det er sundt at have et arbejde. Alligevel oplever mange, at arbejdet er fysisk og mentalt udfordrende. I takt med at vi ældes, får vi flere skavanker, og med alderen føles arbejdet typisk hårdere. Mange føler sig mere trætte, og nogle får skader eller bliver slidt af arbejdet, der mærkes mange år fremover, selv i pensionsalderen. På arbejdet stiller vi vores mentale og fysiske kapacitet til rådighed, og i stedet får vi løn og en økonomisk pensionsopsparing udbetalt, som vi kan leve af, når vi siger farvel til arbejdslivet.

Betyder denne ”investering” i så fald, at vi også bør sætte ind på en ”fysisk pensionsopsparing”? Og kan vi gøre det, mens vi går på arbejde?
Kan en løsning fx være, at virksomheder fremover begynder at tænke mere over, om arbejdet kan indrettes således, at arbejdspladsen giver noget tilbage til den ansatte, og kan det sættes ind på vores ”fysiske pensionsopsparing”?

Denne workshop er relateret til formiddagens foredrag fra Nationalt forskningscenter for Arbejdsmiljø og bygger videre på tanken om at tænke sundhedsmiljø på arbejdspladsen.

På workshoppen bliver du præsenteret for:

  • Viden fra hjerneforskning der viser os, hvorfor det er svært at ”spare op” for at sikre vores helbred på den lange bane
  • Ideer til hvad man kan gøre for at blive bedre til at ”spare op”
  • Viden om udbyttet af at tænke i en ”fysisk pensionsopsparing”
Du bliver ligeledes præsenteret for konkrete cases, og du hører om, hvordan CRECEAs læger og sygeplejersker arbejder med tanken om ”den fysiske opsparing”. Deltagernes egne erfaringer bliver inddraget i små øvelser, og der samles konkrete ideer, som kan anvendes på arbejdspladsen efter workshoppen.

Ved Læge med speciale i Arbejds- og Miljømedicin, Milene Torp Madsen, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Session 5

Psykologisk tryghed - et bæredygtigt arbejdsfællesskab

I det gode arbejdsfællesskab er der både fokus på løsning af opgaven og den måde, vi samarbejder om at løse kerneopgaven på. Når begge dele af arbejdsfællesskabet fungerer, er der basis for, at vi også kan blive et bæredygtigt arbejdsfællesskab, som ikke bare lykkes i dag, men også er gearet til at lykkes med det, vi gør i morgen og i overmorgen.

I et team præget af psykologisk tryghed er der kontinuerligt fokus på læring og udvikling på en måde, hvor det er trygt at fejle og sikkert at lære.

På denne workshop præsenteres centrale begreber og vigtige værktøjer til at skubbe dit arbejdsfællesskab i en mere bæredygtig retning.

Ved arbejds- og organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard, CRECEA A/S

Den dag skal jeg med på. Book min plads

Kontakt CRECEA

Hvis du har spørgsmål til CRECEA Uddannelsesdag, skal du ikke tøve med at kontakte os. Udfyld formularen og vi vender tilbage til dig, så hurtigt vi kan.