Webinar

Gratis webinarer - efterår 2020

Webinarer

Få et konkret bud på, hvordan du kan undersøge omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads.
Med udgangspunkt i en konkret case fortæller CRECEAs arbejds- og organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen på dette webinar, hvordan hun har hjulpet en arbejdsplads med kortlægningen af omfang af uønsket seksuel opmærksomhed ved brug af et spørgeskema, CRECEA har udviklet til formålet.

Du får også at vide, hvordan arbejdspladsen har brugt kortlægningen som udgangspunkt for en udviklingsproces med fokus på at skabe en arbejdsplads, hvor alle føler sig trygge – og hvor krænkende handlinger forebygges og håndteres.

På 30 minutter får du indblik i, hvordan CRECEAs spørgeskema er bygget op, og hvordan det kan anvendes – måske også på din arbejdsplads.

Din underviser: arbejds- og organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen

Tidspunkt: xxx

Generel information
CRECEAs webinarer er gratis.
Dagen inden afholdelse af webinaret modtager du en mail med et link til webinaret.

 

Allerede afholdte webinarer

CRECEA LovService - en produktpræsentation
Dette webinar er en præsentation af CRECEAs nye webbaserede LovService. I webinaret viser vi, hvordan du via CRECEA LovService kan bevare et opdateret overblik over de lovkrav, din virksomhed er underlagt. 
Underviser: Henrik Elberg - kontakt he@crecea.dk

Ny bekendtgørelse i psykisk arbejdsmiljø 
Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse. Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. november 2020. På webinaret bliver du klogere på bekendtgørelsens indhold – og hvad den nye bekendtgørelse kan betyde for jeres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.
Underviser: Signe Ferrer-Larsen - kontakt sfl@crecea.dk

Find det rette niveau for kemisk risikovurdering/kemisk APV
Den største udfordring er ikke at udføre selve den kemiske risikovurdering, men nærmere at beslutte det strategiske valg for, hvordan den skal tage sig ud. Hvilket niveau skal man lægge sig på? Hvad er det realistiske niveau eller den rette metode for netop jeres kemiske risikovurdering? Hvordan fokuserer I bedst jeres tid og penge på det væsentligste?
Underviser: Jens Kr. Winbladh - kontakt jkw@crecea.dk

Krænkende handlinger på arbejdspladsen 
Debatten er i gang – og mange tager i disse dage deres kultur op til overvejelse: Er vores humor måske til den lumre side? – Kan mine kolleger måske misforstå mine hensigter, eller er det OK at komplimentere hinandens udseende på arbejdspladsen? Hvordan kan vi forebygge, at der sker krænkelser på arbejdspladsen?
Underviser: Tine Ravn Holmegaard - Kontakt på trh@crecea.dk

Skab Psykologisk tryghed under forandringer 
Med COVID- 19 har vi alle mere eller mindre oplevet forandringer i vores hverdag på arbejde, og de skaber nemt usikkerhed og utryghed på arbejdet. Det kan være usikkerhed som: har jeg mit job i fremtiden? Synes de andre stadig, jeg er dygtig nok? Hvad forventes der faktisk af mig nu? Hvor sikker kan jeg være på at blive taget alvorligt, hvis jeg oplever tvivl eller fejl? 
Underviser: Tine Bødker Grynnerup - Kontakt på tbg@crecea.dk

Sov godt – søvn som værktøj til at øge trivslen 
På dette webinar får du en introduktion til begrebet søvn og herunder søvnens faser, hvad søvnen gør for os fysisk og mentalt, og hvorfor søvnen derfor er vigtig for vores trivsel og for vores evne til at håndtere dagligdagen. Webinaret slutter af med nogle små tricks og gode råd til, hvordan du kan optimere din søvn.
Underviser: Tine Ravn Holmegaard - Kontakt på trh@crecea.dk

APV – generelle krav og de helt særlige krav i forbindelse med COVID-19 
Lige nu er mange i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til deres APV, fordi vores arbejdsdag i høj grad er påvirket af COVID-19. På webinaret får du et indblik i de APV-regler, der altid gælder, og du får en gennemgang af nogle af de helt særlige opmærksomhedspunkter, man bliver nødt til at forholde sig til som følge af COVID-19 – fx hjemmearbejdspladser. 
Underviser: Simon Bach Nielsen - Kontakt på sbn@crecea.dk

 

Del