Sådan søger I penge i CRECEAFONDEN

CRECEAFONDEN har til formål at yde støtte til forskning inden for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

Fonden uddeler for tiden ingen midler.

Hvis du vil rette henvendelse til CRECEAFONDEN, er du velkomment til at kontakte adm. direktør Jacob Storch på js@crecea.dk eller på 60136438.