Ejerstrategi

CRECEAFONDEN har til formål at forestå drift inden for rådgivnings- og konsulentvirksomhed samt undersøgelse af og behandling af arbejdsrelaterede ydelser inden for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.
At iværksætte tiltag til udredning af forhold af almen betydning inden for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.
At yde økonomisk støtte til forskning inden for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

Denne ejerstrategi er en uddybning af de mål og formål, der fremgår af CRECEAFONDENs stiftelsesdokument.

CRECEA A/S formål er at levere arbejdsmiljørådgivning på et højt fagligt niveau til Danmarks arbejdspladser. Driften af CRECEA A/S skal foretages på en sådan måde, at der skabes et stabilt overskud, så CRECEAFONDEN kan opfylde sit formål.

Ejerstrategiens formål er at bidrage til:

  • At skabe sammenhæng mellem CRECEAFONDEN og CRECEA A/S i forhold til visioner, strategi og planer.
  • At sikre klarhed om CRECEAFONDENs mål for CRECEA A/S, herunder CRECEA A/S bestyrelse
  • At sikre den bedst mulige effekt af de anvendte ressourcer inden for CRECEA A/S forretningsområde og den størst mulige værdiskabelse i CRECEA A/S
  • At regulere samarbejdet mellem CRECEAFONDEN og CRECEA A/S inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler.

Målsætninger og forventninger
CRECEAFONDENs overordnede mål for CRECEA A/S er at sikre den størst mulige langsigtede værdiskabelse samt sikre mål i relation til drift/service, økonomi, sikkerhed, miljø og sociale forhold.

CRECEAFONDEN forventer, at CRECEA A/S og dets bestyrelse indgår i et konstruktivt samarbejde med CRECEAFONDEN, herunder dialog omkring de mere konkrete målsætninger, som fonden har opstillet for Selskabet.

Fonden forventer, at CRECEA A/S:

  • Yder arbejdsmiljørådgivning på højt fagligt niveau
  • Er med i udviklingen af arbejdsmiljøet til gavn for danske arbejdspladser
  • Sikrer et godt og udviklende arbejdsmiljø for CRECEA A/S´s medarbejdere

CRECEAFONDEN og CRECEA A/S har et fælles fokus på at sikre at afkast og kapitalstruktur lever op til CRECEAFONDENs formål. Beslutninger herom skal tages i dialog, så der sikres en balancering af begge parters interesser. Relevante emner drøftes med selskabet i henhold til Årshjul for Fonden. Fondens konkrete målsætninger for CRECEA A/S fremgår af referat fra CRECEAFONDENs årsmøde. Fonden kan til enhver tid tage målsætningerne op til revision.