GDPR_2
CRECEA A/S og GDPR

CRECEAs politikker

Nedenfor finder du CRECEAs privatlivspolitik og cookiepolitik.

Hvis du skal bruge CRECEAs databehandleraftale, kan du få den ved at skrive til CRECEA i kontaktformularen nederst på siden

CRECEA privatlivs-politik

 

Dataansvar
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
CRECEA er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
CRECEA A/S
Kongsvang Allé 25
8000 Aarhus C
CVR: 62357711
Telefon: 70108600
Mail: crecea@crecea.dk
Website: www.CRECEA.dk

Behandling af persondata
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.
Vi anvender data om dig for primært at opfylde de aftaler du indgår med os og sekundært for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester og i vores kontakt med dig.

 De data, vi anvender, omfatter eksempelvis:

  • Personlige oplysninger: oplysninger du selv indtaster i forbindelse med booking af kurser, tilmelding til CRECEAs nyhedsbrev, ved brug af CRECEAs Kontaktformular, eller når du selv henvender dig til CRECEA. Oplysningerne omfatter fx navn, e-mail, telefonnummer
  • Oplysninger om brug af hjemmesiden: oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden, opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse. Oplysningerne bruges til at forbedre oplevelsen af CRECEA.dk og til teknisk fejlsøgning. Oplysningerne slettes efter maksimalt 24 måneder.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter som udgangspunkt dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data og senest efter 5 år. 
Følsomme persondata - her sundhedsdata - opbevares efter dansk lovgivning i mindst 5 år for psykologjournaler og øvrige persondata opbevares efter dansk sundhedslovgivning i mindst 10 år.

Arbejdstilsynet stiller krav om, at visse persondata opbevares i op til 40 år efter en endt ansættelse. Har Persondata en sådan karakter at det kan komme klienten til gavn på et senere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med en arbejdsskadessag opbevares data ligeledes.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. 
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. 
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, lovet anonymitet, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

CRECEAs cookie-politik

Cookies på www.CRECEA.dk
På CRECEA.dk anvender vi cookies. Herunder kan du læse mere om, hvilke typer cookies, vi anvender, hvorfor de benyttes, og hvordan de vælges fra.
Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer, smartphone eller tablet. Cookies på CRECEA.dk bruges til trafikmåling, til optimering af sidens indhold og til at huske brugernes valg på siden. Og derved skabe en bedre oplevelse for brugerne. Der lægges også cookies, når du booker kurser på CRECEA.dk.

 CRECEA placerer cookies på din enhed fra følgende samarbejdspartnere:

 1)
Interne cookies. Det vil sige ”1st part cookies", som er sat af websitet selv. De anvendes til at huske indstillinger og valg, og til at forbedre brugeroplevelsen på sitet. Alle er anonyme, hvilket betyder, at der ikke gemmes personinformationer.
Det angår cookies med navnene:
ASP.net_SessionId
cookiebanner-accepted
nn5shopportalcookie
search-string
sign-up-auto-did-navigate

2)
Opt-in-monster. Navnene kan variere, men det kan fx være: 
_omappvp
om-776097
om-777647

 Vi indhenter dit samtykke
Før vi placerer cookies på din enhed, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af statistik, funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her 

 Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem.

Se vejledning her

Bemærk, at nogle dele af hjemmesiden ikke vil fungere korrekt uden cookies.

 Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til:
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk

I hvilke sammenhænge kan de personlige oplysninger blive brugt? 
Enhver personlig oplysning, som du giver os, vil kun blive brugt som følger:

  • for at fremskaffe oplysninger, produkter eller ydelser til dig, som du har bedt om
  • for at orientere dig om produkter eller ydelser fra CRECEA, som du måtte være interesseret i, eller orientere dig om andre marketingrelaterede forhold
  • til internt brug i CRECEA
  • for at forbedre websidens indhold i form at information eller brugertests, som du på forhånd har ytret interesse for at deltage i
  • for at indsamle statistiske oplysninger vedrørende brugeren og deres ønsker. Venligst bemærk, at disse statistikker er anonymiseret således, at det ikke er muligt at identificere den enkelte bruger.
Kontakt

Kontakt CRECEA

Skriv til CRECEA her, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt