Uddelingspolitik

Med sit arbejde og sin kommunikation understreger CRECEAFONDEN sit almennyttige formål med at understøtte forskning inden for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed, hvilket tillægges positiv betydning af både medarbejdere og kunder hos CRECEA A/S samt vigtige stakeholdere i det omgivende samfund.

De projekter CRECEAFONDEN vælger at støtte, udvælges ud fra, at de er relevante for overordnede udfordringer, der findes i samfundet, som CRECEA møder i sit samarbejde med sine kunder, som medarbejdere og samarbejdspartnere kan bruge som ny inspiration, og som kan profilere CRECEA som en seriøs, professionel og innovativ virksomhed.

Ansøgninger til CRECEAFONDEN bliver vurderet efter følgende 4 principper:
1. Samfundsrelevans
Med samfundsrelevans mener vi, at projektet skal tænke bæredygtighed ind og støtte op om et eller flere af FNs 17 Verdensmål

2. Praksisrelevans
Med praksisrelevans mener vi, at projektets resultater skal bidrage til at løse konkrete udfordringer, problemstillinger hos CRECEAs kunder og samarbejdspartnere

3. Faglig udvikling
Med faglig udvikling mener vi, at projektet skal være innovativt, inspirere og give input til nye dagsordener blandt relevante faggrupper

4. Profilering af CRECEA
Med profilering af CRECEA mener vi, at projektets resultater skal formidles til relevante stake-holdere og dermed skabe øget synlighed og værdi