AFskedigelse_960
Afskedigelser

COVID-19 afskedigelser 

Få hjælp til at komme bedst muligt igennem nedskæringer, uden at det går for
hårdt ud over trivslen.

Afskedigelser er ofte den sværeste del af lederjobbet. At være nødsaget til at sige farvel til medarbejdere, som har lagt engagement og loyalitet i virksomheden kræver meget. Derudover er det nødvendigt, at processen planlægges og gennemføres hensigtsmæssigt, så afskedigelserne opfylder formålet – virksomhedens fortsatte eksistens. Effekten af afskedigelserne afhænger nemlig også af reaktionerne fra dem, der er tilbage. Hvis deres trivsel og helbred påvirkes negativt, vil de organisatoriske nedskæringer måske ikke
have de tilsigtede resultater.

Så samtidig med at man som leder er presset, skal man præstere optimalt.

Derfor kan der være brug for god rådgivning og støtte i processen – og ikke mindst i tiden bagefter.

CRECEAs bistand i forbindelse med afskedigelser:

  • Sparring til virksomhedens øverste ledelse i planlægningen af processen
  • Ledersparring – også efter afskedigelserne for at støtte op om et godt og produktivt arbejdsmiljø for de tilbageblevne – herunder at forebygge stress og sikre en god opgavevaretagelse
  • Rådgivning og støtte til medarbejderrepræsentanter i varetagelse af deres rolle og funktion med særligt fokus på samarbejdet med ledelsen
  • Krisestøtte til opsagte medarbejdere
  • Støtte til de tilbageblevne medarbejdere med fokus på hensigtsmæssig håndtering på den korte bane

Eksempler på hvordan CRECEA kan hjælpe

Støtte i processen med at tilrettelægge opsigelser
Typisk vil der være 2 – 3 møder. Første møde med ledergruppen, og de resterende møder med ledelse og medarbejderrepræsentanter.

Kontakt os for at få et tilbud.

Krisebistand
Mens afskedigelserne foregår, er en konsulent tilstede på virksomheden, til at tage sig af det akutte behov, der måtte opstå for de afskedigede medarbejdere.

Kr. 2.200,- pr. konsulent pr. time ved kontakt til CRECEA mindre end 3 døgn inden indsatsen

Kr. 1.465,- pr. konsulent pr. time ved kontakt til CERECEA mere end 3 døgn inde indsatsen

Opfølgende rådgivning
CRECEA tilbyder samtaler med de afskedigede medarbejdere, der har behov. Antal opfølgende samtaler pr. afskediget medarbejder aftales ved indgåelse af kontrakt.

Kontakt os for at få et tilbud.

Samtalerne vil som udgangspunkt finde sted på et af CRECEAs kontorer eller online.

Fællesmøde for opsagte medarbejdere
Rådgivning om forventelige reaktioner og gode råd til at komme helskindet igennem processen. Mødet vil bestå af en vekselvirkning mellem oplæg, egne refleksioner, summeøvelser. Afslutningsvis vil deltagerne udfærdige egne handleplaner til støtte i den videre proces.

Varighed: ½ dag

Kr. 13.210,-

Opfølgning for leder eller medarbejderrepræsentanter
Sparring i forhold til processen og tiden derefter. Indsatsen planlægges efter jeres behov.

Kontakt os for at få et tilbud.


Møder for alle ansatte
½ dag kr. 13.210,-
1 temadag kr. 23.610,-

Kontakt

Sådan kommer du i gang

I CRECEA ved vi, at der i denne tid opstår et behov akut. Derfor tilstræber vi, at du kan komme i gang inden for 3 arbejdsdage og oftest hurtigere.

Kontakt CRECEA i formularen til højre, på tlf. 70108600 eller på crecea@crecea.dk, så finder vi en ledig arbejds- og organisationspsykolog.

CRECEAs arbejds- og organisationspsykologer har alle indgående erfaring med individuelle samtaler og ledersparring og forandrings- og kriserådgivning til både enkelte personer og grupper.

Del