Rådgivning til det offentlige

Hos CRECEA  ønsker vi at bidrage til at skabe verdens bedste offentlige organisationer, der skaber resultater og løsninger for borgere gennem dygtige arbejdsfællesskaber, hvor medarbejdere og lederes trivsel og sundhed er et vigtigt omdrejningspunkt

Rådgivning om arbejdsmiljø til det offentlige

Den offentlige sektor er en spændende arbejdsplads, hvor kerneopgavens evige relevans bæres af dygtige og engagerede medarbejdere og ledere. Offentlig velfærd er altid under udvikling og debat. De politiske visioner former og skaber de spor, som velfærdsorganisationerne skal følge og arbejde i – på godt og ondt. Det stiller store krav til arbejdsmiljøet.

Som den offentlige sektors foretrukne autoriserede arbejdsmiljørådgiver, er vi passioneret omkring spørgsmålet: Hvordan skaber vi verdens bedste offentlige organisationer, der skaber resultater og løsninger for borgere gennem dygtige arbejdsfællesskaber, hvor medarbejdere og lederes trivsel og sundhed er et vigtigt omdrejningspunkt.

Så når vi i CRECEA siger; ’Et sundere Danmark, en organisation ad gangen’, så mener vi det – det er faktisk kernen i vores eksistensgrundlag.

Gennem et samarbejde med CRECEA får I adgang til førende kompetencer indenfor arbejdsmiljørådgivning med speciale i den offentlige sektor. Vi kender virkeligheden, fordi vi har vores daglige virke i offentlige organisationer. Vi har Danmarks bredeste faglighed, og vi er den eneste rådgiver, der dækker alle søjler i arbejdsmiljøet, fra det tekniske område over kemi, ergonomi, arbejdsmedicin og psykologi. Hertil har vi et landsdækkende psykologisk krisekorps. Vi er største private udbyder af den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse, som kan tilbydes som åbne eller målrettede uddannelser til den enkelte organisation, og vi tilbyder herudover den bredeste vifte af supplerende arbejdsmiljøkurser.

Vi arbejder dagligt for styrelser, uddannelsesinstitutioner, regioner og kommuner. Nogle har os som eksklusiv samarbejdspartner og bruger vores faglige bredde, andre bruger os når hverdagen virkelig brænder på. Uanset, hvordan vi bedst møder jeres behov, så sætter vi det samarbejde med vores kunder højt og vi tilstræber altid en fleksibel og serviceorienteret tilgang til opgaverne.

CRECEA er SKI leverandør på aftale 17.11 om Managementrådgivning. 
CRECEA er optaget som rådgiver på delaftalen HR, der omfatter alt fra leder- og medarbejderudvikling, psykisk arbejdsmiljø (fx stress, konflikthåndtering, håndtering af høje følelsesmæssige krav) til APV og trivselsmålinger – ja kort sagt alle de fagområder, som CRECEA rådgiver indenfor.

For dig som offentlig kunde er SKI-aftalen en stor fordel, da indkøbsprocessen kan gøres lettere ved at tildele opgaver direkte til os gennem SKI-aftalen.