Kurser og uddannelser der gør din virksomhed sundere. Se vores udbud her 

Vejledende priser pr. person for supplerende uddannelse

1/1 dag: kr. 3.295 ekskl. moms
1/2 dag: kr. 2.195 ekskl. moms

Læs mere om CRECEAs supplerende uddannelser her

Aarhus C, Horsens, Kolding, København SV, Næstved, Odense M
Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Webinar om høje følelsesmæssige krav

Dette webinar giver dig på kort tid et overblik over reglerne for arbejde med høje følelsesmæssige krav

Aarhus C, Odense M, Søborg
Online arbejdsmiljøuddannelse

CRECEA og Gyldendal e-Learning har i samarbejde udviklet den lovpligtige online arbejdsmiljøuddannelse. Det er en uddannelse af højeste kvalitet

Aarhus C
Temadag og psykotramatologi

Denne temadag giver ny viden på baggrund af nyere forskning om traumer og tab og herunder konsekvenser for tidlig intervention. Mød Atle Dyregrov

Hårby
Uddannelse for ledere der leder medarbejdere med høje følelsesmæssige krav

På CRECEAs uddannelse for ledere der leder medarbejdere med høje følelsesmæssige krav, udvikler du nye strategier og handlemåder til at forbedre din ledelse

Næstved, Odense M
Lovpligtigt eftersyn

Praktisk kursus: Lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler – bliv i stand til selv at kunne foretage de lovpligtige eftersyn

Aarhus C
Biologisk temadag

Målrettet medarbejdere der arbejder med affaldshåndtering, spildevand og flis/halm

Aarhus C, Odense M
På forkant med trivslen

Lær at arbejde med psykisk arbejdsmiljø og opnå en bedre trivsel

Aarhus C
Ergonomiambassadør

3 dages uddannelse målrettet lager og produktion. Bliv ergonomiambassadør. Forebyg skader og nedslidning - selvom du endnu ikke er ergonomiekspert

Aarhus C
Arbejdsmiljøcoaching

Med CRECEAs uddannelse i arbejdsmiljøcoaching sættes coaching direkte ind i hjertet af det gode arbejdsmiljøarbejde. En uddannelse for ledere, HR, AMR

Aarhus C, Odense M
Stressforebyggelse målrettet arbejdsmiljørepræsentanter

Lær hvordan du udnytter din rolle som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) til at forebygge, opspore og håndtere stress

Drammen
Relationel Velfærd

Relationel velfærd er en konference om samskabelse, borgerinddragelse og aktivering af civilsamfundet.

Aarhus C
Nordisk sommerkonference

På årets sommerkonference vil vi udforske de muligheder, som et kompleksitetsteoretisk og systemisk perspektiv tilbyder i forhold til at skabe sammenhæng, mening og forandring i en organisatorisk kontekst

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Lær hvordan du skaber en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og bruger energi på kerneopgaven i stedet for frustrationer, konflikter og mistrivsel – på 4 dage

Middelfart
Velfærdens arbejdsmiljødag for den offentlige sektor

Velfærdens arbejdsmiljødag er en konference for den offentlige sektor. Vi kobler arbejdsmiljø i måden vi indretter arbejdet på og sikrer trivslen

Middelfart
CRECEA Uddannelsesdag

CRECEA Uddannelsesdag er 1 dags supplerende uddannelse

Førstehjælp

Førstehjælp redder liv, og med et CRECEA Førstehjælpskursus bliver du og dine kolleger rustet til at handle hurtigt, korrekt og effektivt, hvis ulykken er ude.

Psykisk arbejdsmiljø

På dette kursus får du den grundlæggende viden om psykisk arbejdsmiljø - det du bør have styr på

Forandringer

Sådan opnår du, at forandringer lykkes uden at overse medarbejdernes reaktioner

Psykisk førstehjælp

Bliv rustet til at yde psykisk førstehjælp efter en krise, så du bevarer roen og overblikket og undgår panikhandlinger

Konfliktløsning for medarbejdere

Sådan lærer du at løse konflikter mellem kolleger - selvom du ikke er konfliktmægler. Kurset er målrettet medarbejdere med rollen som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant

Risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø

Lær at bruge risikovurderingen som redskab til et godt psykisk arbejdsmiljø - før det bliver udfordrende

Ledelse uden stress

Vær lederen der håndterer stress - både din egen og dine medarbejderes

Den gode grænsesætning

Dette er et praktisk hands-on kursus, hvor du lærer at forebyggelse "hverdagskonflikter" og dermed bevare de gode samarbejdsrelationer

Den svære samtale

Vær med på CRECEAs kursus, hvor du lærer at afholde svære samtaler med medarbejdere om fx alkohol, stress eller ”du er lidt træls for tiden” og gerne vil være bedre til det

Mindfulness

Giv jeres medarbejdere redskaber og overskud til at håndtere dagligdagen med mindfulness

Vold og trusler om vold

Dette kursus giver dig følelsen af at kunne bevare kontrollen i mødet med fx en borger eller en kunde, der pludselig mister besindelsen

Lær at takle et misbrug

Kurset er for dig, som vil lære at hjælpe en medarbejder eller kollega, der har et misbrug

Høje følelsesmæssige krav

Lær at forebygge og nedbringe belastningen og samtidig fastholde berigelsen i et meningsfuldt arbejde

Søvn og trivsel

Lær at forebygge søvnproblemer og opnå bedre trivsel, mindre stress og mere energi til det der er vigtigt for dig

Skab trivsel i storrumskontoret

Lær hvordan du skaber trivsel i storrumskontoret og får en flot APV

Praktisk kursus i kontorergonomi

Lær det mest grundlæggende og bliv jeres egen rådgiver i ergonomispørgsmål

Arbejdspladsvurdering - APV

Dette praktiske kursus giver dig inspiration og praktiske ideer til at gennemføre en APV, fordi den giver værdi - ikke blot fordi det er et lovkrav

Opdater din arbejdsmiljøviden

Få den nyeste viden om arbejdsmiljø, uden selv at bruge timevis på research

Introduktionskursus i risikovurdering

Lær at risikovurdere både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø uden at bruge timevis på papirarbejde

Grundlæggende kursus i støj

Lær det mest grundlæggende om støj og dæmpning af støj

ISO 45001 ledelsessystem

Få kontrol over arbejdsmiljøet med et slankt ledelsessystem, så du kan fokusere på det forebyggende arbejde

Grundlæggende kemi

Lær at finde svarene på grundlæggende spørgsmål om kemi

Bæredygtig kemi

Bæredygtighed – tænk kemi ind i indkøbet. Lad arbejdsmiljøorganisationen tage en nøglerolle

Kemisk risikovurdering og instruktion

På dette kursus får du en introduktion til, hvordan du udarbejder en kemisk risikovurdering (kemisk APV) og lever op til den skriftlige instruktionspligt

Basis kursus i ATEX

Vær med på kurset om ATEX – kurset hvor man lærer at kortlægge og klassificere eksplosionsfarlige områder på en virksomhed, så eksplosioner forebygges og undgås