Ansvarlighed er et fundament

Professionalisme og ansvarlighed er CRECEAs fundament. 

Dette kommer ikke kun til udtryk ved, at alle i CRECEA bestræber sig på hver eneste dag at yde en professionel rådgivning af høj faglighed. Det kommer også til udtryk i vores tilgang til compliance og herunder vores arbejde med GDPR og informationssikkerhed generelt.  For os er det ikke kun et lovgivningsmæssigt krav, der skal overholdes, det er en samfundspligt som ansvarlig virksomhed.

Vi er bevidste om, at en del af det at være rådgiver indenfor arbejdsmiljø betyder, at vi får indsigt i en stor mængde af forskelligartede oplysninger, herunder både personoplysninger og virksomhedsoplysninger. Vores implementerede sikkerhedsforanstaltninger afspejler således vores mål om at beskytte alle typer af oplysninger.  

Fra CRECEAs compliancestrategi er særligt nedenstående punkter væsentlige at fremhæve:

  • Vi sikrer altid, at du er informeret om, at vi behandler dine personoplysninger, inden behandlingen finder sted. Du kan læse vores privatlivspolitik her
  • Vi screener vores leverandører, før vi tager dem i brug
  • Vi følger op på vores leverandører minimum en gang årligt
  • Alle vores medarbejdere deltager i løbende awarenesstræning 
  • Vi udfører løbende oplysningskampagner, der sikrer transparens omkring vores håndtering af personoplysninger og data generelt