CRECEA rådgiver hvis du har fået et påbud

CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle 5 hovedområder i arbejdsmiljøet (det ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske og psykosociale).

Pr. 1. februar 2024 er det som udgangspunkt ikke længere et krav at bruge en autoriseret rådgiver, hvis man får et påbud og selv har kompetencerne til at løse påbuddet. 
Hvis man IKKE har kompetencerne, kan CRECEA være en værdifuld sparringspartner i opgaven med at få løst påbuddet til Arbejdstilsynet.

Undersøgelsespåbud

Arbejdstilsynet kan give et undersøgelsespåbud i situationer, hvor de har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er forsvarlige. I nogle af de tilfælde kan de endvidere stille krav om, at påbuddet skal imødekommes ved brug af en autoriseret rådgiver. Her kan CRECEA bruges.

Når CRECEA rådgiver i forbindelse med et undersøgelsespåbud vil vi typisk gennemføre en undersøgelse, som kan være udgangspunkt for at skabe forandringer og forbedringer i virksomheden, og sammen med resultatet vil I også modtage konkrete forslag til, hvordan man kan skabe de nødvendige forandringer. Desuden kan CRECEA bistå med at implementere de valgte tiltag.

Når CRECEA rådgiver, kan du være sikker på:

  • At vores rådgivning har høj kvalitet
  • At vi er ambitiøse og gerne vil påvirke udviklingen i arbejdsmiljøindsatsen hos jer
  • At vores konsulenter er blandt de bedste i branchen
  • At vores rådgivning er baseret på mange års erfaring og på den nyeste viden
  • At vores rådgivning altid kombineres med jeres viden om forholdene hos jer

Fakta

  • Det er Arbejdstilsynet, der udsteder autorisationen til arbejdsmiljørådgivere
  • Autorisationen gælder 4 år ad gangen
  • Autorisationen indebærer, at arbejdsmiljørådgiverne skal opfylde specifikke krav vedrørende konsulenternes uddannelsesniveau og rådgivererfaring inden for arbejdsmiljøområdet
  • Arbejdsmiljørådgiveren skal have indsigt i arbejdsmiljølovgivningen og i Arbejdstilsynets praksis, så specifikke arbejdsmiljøproblemer bliver løst fornuftigt
Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere