CRECEA rådgiver hvis du har fået et påbud

CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle 5 hovedområder i arbejdsmiljøet (det ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske og psykosociale), og dermed er CRECEA godkendt til at rådgive virksomheder, der har fået påbud af Arbejdstilsynet.

rådgivningspåbud

Hvis du får et rådgivningspåbud

Et rådgivningspåbud er et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse et eller flere arbejdsmiljøproblemer.

Når CRECEA hjælper en virksomhed med at løse et påbud, skal virksomheden opleve at få tilført værdi, samtidig med at de overholder påbuddets regler og rammer. Derudover udarbejder vi den afsluttende redegørelse, som opfylder kravene i bekendtgørelsen om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver

undersøgelsespåbud

Hvis du får et undersøgelsespåbud

Arbejdstilsynet har også mulighed for at give et undersøgelsespåbud. Det gør de i situationer, hvor de har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er forsvarlige.

Når CRECEA rådgiver i forbindelse med et undersøgelsespåbud vil vi typisk gennemføre en undersøgelse, som kan være udgangspunkt for at skabe forandringer og forbedringer i virksomheden, og sammen med resultatet vil I også modtage konkrete forslag til, til, hvordan man kan skabe de nødvendige forandringer. Desuden kan CRECEA bistå med at implementere de valgte tiltag.

creceas rådgivning

Når CRECEA rådgiver, kan du være sikker på:

  • At vores rådgivning har høj kvalitet
  • At vi er ambitiøse og gerne vil påvirke udviklingen i arbejdsmiljøindsatsen hos jer
  • At vores konsulenter er blandt de bedste i branchen
  • At vores rådgivning er baseret på mange års erfaring og på den nyeste viden
  • At vores rådgivning altid kombineres med jeres viden om forholdene hos jer
bonusinformation

Fakta

  • Det er Arbejdstilsynet, der udsteder autorisationen til arbejdsmiljørådgivere
  • Autorisationen gælder 4 år ad gangen
  • Autorisationen indebærer, at arbejdsmiljørådgiverne skal opfylde specifikke krav vedrørende konsulenternes uddannelsesniveau og rådgivererfaring inden for arbejdsmiljøområdet
  • Arbejdsmiljørådgiveren skal have indsigt i arbejdsmiljølovgivningen og i Arbejdstilsynets praksis, så specifikke arbejdsmiljøproblemer bliver løst fornuftigt
  • Arbejdstilsynet udfører stikprøvekontroller af rådgivningens kvalitet
Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere