Maskinsikkerhed og risikovurdering af maskiner

Mange ulykker sker i forbindelse med betjening af maskiner og tekniske hjælpemidler, og konsekvenserne spænder lige fra blå mærker til dødsulykker. For at forebygge tragiske ulykker er det vigtigt at gennemgå maskinerne i forhold til viden om ulykker og sikkerhedsrisici.

Derfor er det nødvendigt at forbedre maskinsikkerheden, hvilket fx kan gøres med udgangspunkt i en risikovurdering af en maskine eller et helt maskinanlæg. Dertil er det nødvendigt at have viden om maskindirektivet og CE-mærkning.

fejer, rydder op, arbejder, mand, mlækebøtte
Brug tjeklisten

Hvad gør du, når du ændrer på en CE-mærket maskine?

Ofte oplever en virksomhed, at de bliver nødt til at ændre på en CE-mærket maskine noget tid efter, de har købt den. Det kan fx være i forbindelse med, at de bygger den om, bygger to eller flere maskiner sammen eller blot flytter den.
I de tilfælde gælder den oprindelige CE-mærkning ikke længere, idet virksomheden nu selv bliver betragtet som leverandør eller producent og derfor også selv skal udarbejde sin egen CE-mærkning for at få lovliggjort maskinen.

10 spørgsmål til at sikre, at en CE-mærket maskine er sikker

9 spørgsmål du skal stille til ikke CE-mærkede maskiner

Ansvaret for maskinens sikkerhed og at den er sikker at anvende for medarbejderne ligger hos den virksomhed, der anvender maskinen, og derfor må CE-mærkningen aldrig stå alene. Der bør således altid også laves en risikovurdering af maskinen.

brug modellen

Risikovurdering

CRECEA hjælper virksomheder med at foretage den grundlæggende risikovurdering af virksomhedens maskiner og tekniske hjælpemidler.
Risikovurderingen foretages i relation til kravene i de internationale og nationale standarder, der dækker området.

CRECEAs udgangspunkt for risikovurdering er en enkel og forståelig model, som virksomheden og dens medarbejdere efterfølgende selv kan anvende i arbejdet med at forebygge ulykker ved maskiner og tekniske hjælpemidler.

Hent skabelonen her

Forpligtelse som arbejdsgiver

Står du i en af ovenstående situationer, så er her en oversigt over dine forpligtelser som arbejdsgiver:

 • Lav en sikker maskine med udgangspunkt i væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i maskindirektivet samt relevante standarder
 • Udarbejd risikovurdering + evt. risikonedsættende tiltag
 • Udarbejd dokumentation (teknisk dossier)
 • Udarbejd brugsanvisning
 • Mærk maskinen
 • Underskriv overensstemmelseserklæring

Har du brug for rådgivning?

CRECEA kan rådgive dig i hvordan du opfylder ovenstående forhold, ligesom CRECEA kan lave en komplet gennemgang af virksomhedens maskiner – herunder robot og automatiske maskinanlæg.

Det vil sige, at når du er blevet rådgivet af CRECEA om maskinsikkerhed:

 • Er du sikker på, at du overholder lovgivningen
 • Du ved, hvordan risikoen gøres mindre
 • Du ved, hvordan maskinerne gøres mest sikre
 • Rådgivningen er tilpasset din virksomhed og jeres konkrete arbejdsopgaver
 • Du har fået rådgivning, du kan bruge i praksis – hvor det komplicerede er gjort enkelt og anvendeligt
 • Er virksomhedernes medarbejderne eller repræsentanter inddraget således, at de færdige løsninger bliver anvendelige efter implementeringen
Del

Kontakt

Kontakt

Kalle Wædele Larsen

Maskinmester

Kontakt

Jan Rasmussen

Arbejdsmiljøkonsulent

Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere