Få ideer til hvordan du kan risikovurdere både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø med en enkelt model

Risikovurdering er en metode til at vurdere en given risiko i forbindelse med en konkret aktivitet. Risikovurdering har således et forebyggende sigte, hvor risikoen vurderes, før en eventuel hændelse sker. I modsætning hertil står ulykkesanalyser, hvor en ulykke eller hændelse analyseres, efter denne er indtruffet.

Der findes mange risikovurderingsmodeller, som har til formål at systematisere risici, så de potentielt største risici får størst fokus. Fælles for modellerne er dog, at de alle sigter mod, at vurderingen af risici bliver så objektiv som mulig.

Systematisk risiokovurdering

Hvorfor risikovurdering?

Virksomheder, der ønsker at arbejde forebyggende med arbejdsmiljøet, kan med fordel arbejde systematisk med risikovurdering. Systematisk risikovurdering giver således virksomheden mulighed for at forebygge risici og potentielle ulykker, før de indtræffer.

Virksomheder, der er certificeret efter ISO 45001 eller OHSAS 18001 standarden, er endda forpligtet til at arbejde systematisk med risikovurdering, hvorfor en risikovurderingsmodel er oplagt for disse virksomheder. I arbejdsmiljøcertificerede virksomheder er risikovurderingen et afgørende element for arbejdet med en række andre elementer i standarden, herunder ’kompetencer’, ’drift’ og ’præstationsevaluering’. For at sikre et slankt ledelsessystem, er det helt afgørende, at arbejdet med elementerne tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering. Herved sikres udvikling af de rette kompetencer, processtyring af de risikable aktiviteter og evaluering af de rette præstationer.

En enkel model til risikovurdering

CRECEA risikovurderings-
model

I CRECEA har vi gennem tiderne arbejdet med mange forskellige risikovurderingsmodeller. Arbejdet med de mange modeller har resulteret i udviklingen af en CRECEA Risikovurderingsmodel, der sigter mod at gøre arbejdet med risici overskueligt og anvendeligt for alle typer af risici - spændende fra fysiske risici, over ergonomiske til psykiske risici. Det brede fokus sikrer, at vi på virksomhedsniveau kan arbejde med såvel de klassiske risici (maskinsikkerhed, intern færdsel etc.) som de knap så klassiske risici (ergonomi, indeklima, psykisk arbejdsmiljø).

En af udfordringerne i forbindelse med risikovurdering er evnen til at spotte relevante risici. Her hjælper CRECEAs risikovurderingsmodel, idet den definerer de arbejdsmiljøforhold og aktivitetstyper, der skal inddrages for at sikre en fyldestgørende risikovurdering.

Modellen arbejder med en risikovurderingsmatrix, hvor de enkelte risici scores på 2 parametre, hhv. konsekvens og sandsynlighed. For at sikre en fornuftig og effektiv implementering, er modellen holdt simpel og dog tilstrækkelig divers til, at risici kan deles op i 4 forskellige kategorier. De 4 kategorier giver handlingsanvisninger i form af, om den aktuelle risiko bør reduceres og i givet fald inden for hvilken tidshorisont.

Her ser du et billede af en risikovurderingsmatrix
Risikovurdering
Med redskabet kan du således vurdere, om de risici, du møder i dagligdagen, kræver handling, og på hvilken måde du bør handle. Det er et værktøj, der kan bidrage til, at man kommer fra vurdering til handling, og som gør, at man ikke længere tænker, at risikovurdering er meget svært med i stedet tænker – er det ikke sværere end det.

Det her kan du opnå, når du har lært at risikovurdere:

  • Du laver fornuftige prioriteringer af arbejdsopgaverne
  • Du identificerer og fastsætter de nødvendige handlinger
  • Du har et system, der kan bruges til at danne KPIer på arbejdsmiljøet
  • Du har et strategisk risikooverblik
Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere