Få mere viden om støj, hvordan du nedbringer den og undgår høreskader

En støjfuld arbejdsdag kan være belastende for arbejdsmiljøet og kan give de påvirkede varige høreskader, ligesom høj eller generende støj også virker trættende og påvirker koncentrationsevnen.

Støjmåling og –kortlægning
Hvis en virksomhed ikke umiddelbart kan vurdere støjbelastningen, er der krav om, at der skal foretages relevante støjmålinger. CRECEA foretager disse støjmålingerne, hvilket typisk er i form af en støjkortlægning. Det kan være målinger af enkelte maskiner, anlæg, hele bygningsdele eller endda hele virksomheden.
Med udgangspunkt i støjforholdene og virksomhedens behov kommer CRECEA med forbedringsforslag, der sikrer en effektiv dæmpning af støjen og sikrer, at loven er overholdt.

Støjinstruktion
Lovgivningen kræver, at medarbejderne skal instrueres i de risici, der følger af støj, hvis støjbelastningen er over 80 dB(A). CRECEAs instruktionsmøder lever op til kravene vedr. lovpligtig støjinstruktion.

Akustik
I forbindelse med produktionslokaler og kontorer skal man være opmærksom på, at de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Det betyder i de fleste tilfælde, at reglerne i Bygningsreglementet og Arbejdstilsynets vejledning skal følges. CRECEA måler efterklangstid og gennemfører akustikberegninger og kommer med vurderinger og forslag til forbedringer.

Kontorer og institutioner
Støj på storrumskontorer kan være generende og forstyrrende. I skoler og daginstitutioner kan støjen endda være høreskadende. CRECEA kan bidrage med rådgivning og forbedringsforslag under en helhedsbetragtning, der tager højde for indretning, rummets egenskaber og adfærd.

Høreundersøgelser
Arbejde i støjfyldte omgivelser kan give høreskader, som er uoprettelige. Lovgivningen kræver, at medarbejderne skal tilbydes høreundersøgelser, hvis de udsættes for en støjbelastning over 80 dB(A).

3 gode råd

Sådan undgår du skadevirkninger af støj:

  • Brug høreværn hvis støjbelastning overstiger 80 dB(A)
  • Brug høreværn med tilstrækkelig lyddæmpende effekt
  • Få korrekt instruktion i brug og vedligeholdelse af høreværn
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere