Få mere viden om hvordan man kan forebygge ulykker og få en bedre sikkerhedskultur

I Danmark registreres hvert år omkring 45.000 arbejdsulykker med mere end 1 dags fravær. Dette har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for samfundet, virksomhederne og ikke mindst for den skadelidte.

Arbejdstilsynets egne beregninger viser, at en arbejdsulykke med sygefravær over 30 dage koster i gennemsnit 58.400 kr. for arbejdsgivere til løn under sygefravær og i udgifter til oplæring og rekruttering.

Derfor er der rigtig god grund til at arbejde med at nedbringe antallet af ulykker. Den bedste ulykkesforebyggelse er at have en systematisk og lærende arbejdsmiljøorganisation, der bl.a. løbende arbejder med sikkerhedskultur og risikovurdering.

Sikkerhedskultur

En effektfuld vej til reduktion af ulykker

Arbejdet med sikkerhedskultur er den mest effektfulde vej mod reduktion af ulykker. Sikkerhedskultur spænder vidt og inddrager alle led af organisationen – herunder ledelsen.

Mange arbejdsulykker kan forebygges ved at gøre arbejdspladserne, så sikre som muligt og ved at lære af de ulykker, der alligevel sker.

Rådgivning

CRECEA kan rådgive din virksomhed om:

  • Hvordan arbejdspladsen kan gøres så sikker som muligt
  • Vi kan undervise i, hvordan medarbejdernes adfærd også kan være med til at forebygge ulykkerne.
  • Vi kan assistere med at indføre systemer, der sikrer, at virksomheden registrerer og analyserer ulykker og nærved ulykker, drager erfaringer af dem, og derved kan arbejde for at forebygge nye ulykker.
Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere