Kemisk arbejdsmiljø

Kemikalier dækker bredt og er ikke kun de kemikalier, der bruges i en produktion eller på et værksted. Det er også spraydåsen med olie og rengøringsmidlerne i skabet.

CRECEAs erfaring er, at mange synes, det er udfordrende at få en tilstrækkelig viden og overblik over kemikalierne. Men det er værd at have overblikket, for et overblik over hvilke kemikalier, der er farlige giver forudsætninger for, hvordan de skal håndteres, hvilke personlige værnemidler, der skal anvendes samt indarbejdelse af god indkøbsprocedure. Herved sikres, at virksomheden lever op til lovgivningens krav.

Nedenfor er nogle spørgsmål, du kan stille dig selv for at få et indtryk af, om du har et tilstrækkeligt overordnet overblik:

  • Har I et overblik over de kemikalier, I bruger på virksomheden, og om nogle kan substitueres til mindre farlige produkter?
  • Har I et overblik over, om nogle kan bortskaffes? Og i givet fald hvordan?
  • Har I et system til styring af jeres kemikalier?
  • Har I opdaterede sikkerhedsdatablade og udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger – herunder korrekte sikkerhedsinstruktioner?
  • Er alle kemikalieprodukter mærket efter CLP-ordningen?
  • Bruger I de rigtige personlige værnemidler?
  • Ved I, om jeres kolleger bliver udsat for farlig kemi - fx allergi- eller kræftfremkaldende?