Få mere viden om kemisk rådgivning

Når en virksomhed anvender farlige stoffer eller materialer, er der en række lovmæssige krav, der skal overholdes og dokumentation, der skal være på plads. De lovmæssige krav skyldes, at der ved arbejde med farlige stoffer og materialer er risiko for udvikle eksempelvis eksem, allergi, få nedsat lungefunktion og i værste fald skader på hjernen og nervesystemet eller kræft.
Det er derfor vigtigt at tage de korrekte forholdsregler fx ved at fokusere på effektiv forebyggelse gennem valg af arbejdsmetoder, brug af personlige værnemidler, etablering af procesudsugning og ved udskiftning af farlige stoffer med mindre farlige (substitution).

CRECEA konsulenter rådgiver om kemi, så det sikres, at virksomhederne overholder gældende lovgivning og arbejdet udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det vil sige uden risiko for allergi, kræft eller andre lidelser som følge af at arbejde med kemikalier.

Rådgivningen kan bl.a. være at:

 • Rådgive om indkøbspolitikker for kemikalier og krav i forbindelse med indkøb
 • Kortlægge virksomhedens kemikalier og erstatte farlige kemikalier med mindre farlige (substitution)
 • Sikre at der er sikkerhedsdatablade på kemikalier
 • Udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Udarbejde kemisk APV, hvor det er påkrævet
 • Rådgive om brug af personlige værnemidler - fx handsker, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn og hvordan man får medarbejderne motiveret til at bruge dem
 • Rådgive om korrekt indretning af arbejdspladser fx ventilation og indkapsling
 • Rådgive om korrekt opbevaring af kemikalier fx oplag af brandfarlige væsker og gas
 • Rådgive om korrekt håndtering af bortskaffelse af affald
 • Instruere medarbejderne i brugen af stoffer og materialer
 • Gennemføre sikkerhedsrunderinger ift. kemi
 • Rådgive om CLP – herunder klassificering og mærkning af kemi
Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere