Få mere viden om udarbejdelse af kemisk APV

For alle virksomhedens kemikalier og kemiske processer, som ansatte udsættes for, skal der udarbejdes en kemisk APV. Formålet med den kemiske APV er, at medarbejderne skal vide, hvordan man undgår at blive udsat for farlig kemi, når man arbejder med farlige produkter.
Den kemiske APV danner baggrund for en effektiv oplæring og instruktion i, hvordan ansatte skal anvende og beskytte sig imod kemi og de processer, de kan udsættes for.
Denne vurdering er tidligere kendt som udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (APB).

Den obligatoriske kemiske APV (også kendt som en kemisk risikovurdering) skal udarbejdes på baggrund af:

 • En liste over alle farlige stoffer og materialer, der forekommer på arbejdspladsen, eller der er risiko for at blive udsat for
 • Sikkerhedsdatabladet (SDS)

Den kemiske risikovurdering skal være skriftlig og indeholde følgende 7 vurderingselementer:

 • Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 • Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 • Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer
 • Virkningen af forebyggende foranstaltninger:
  - Tekniske
  - Organisatoriske
  - Personlige værnemidler
 • Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 • Arbejdstilsynets grænseværdier
 • Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed - Sikkerhedsdatabladet

Oplæringen og instruktionen baseres på den kemiske risikovurdering, og den skal gennemføres, før arbejdet påbegyndes, og den skal gentages ved fx væsentlige ændringer. Oplæringen og instruktionen skal gentages jævnligt.

Oplæringen skal omfatte:

 • Risici ved arbejdet med kemi og udsættelsen for kemi
 • Hvordan kemi skal håndteres og arbejdes med
 • Korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsforanstaltninger ved uheld

CRECEA kan hjælpe virksomheden med: 

 • Udarbejdelse af den kemiske APV (kemisk risikovurdering)
 • Indsamling af data til den kemiske risikovurdering (fx sikkerhedsdatablad etc.)
 • Udarbejdelse af produktliste og anvendt kemi og den kemi de ansatte kan udsættes for
 • Udarbejdelse af brugsanvisning og instruktioner for kemi og de processer man kan udsættes for
 • Oplæringen og instruktionen i anvendelse af kemi til ansatte og leder
CRECEA vil tilpasse den kemiske APV og instruktion til den enkelte virksomhed, således løsningen har størst effekt for virksomheden.
Del
Sådan arbejder vi

CRECEA rådgiver dig til lige nøjagtigt den løsning, du har brug for.

For CRECEA er det vigtigt, at vi leverer den rådgivning, som du og din organisation har brug for. Derfor vil vi i CRECEA bruge nogle kræfter på at afklare en opgaves indhold, inden vi går i gang

Læs mere