Arbejdsmiljøcoaching

Fremtidens uddannelse i arbejdsmiljø for ledere, HR-konsulenter og arbejdsmiljørepræsentanter på 6 dage.
Sådan tilegner du dig effektive og løsningsorienterede færdigheder, der øger din gennemslagskraft og evner til at navigere i hverdagens mangeartede samtaler.

Tid og sted

Dato

Sted

Fremtidens uddannelse i arbejdsmiljø for ledere, HR-konsulenter og arbejdsmiljørepræsentanter på 6 dage

Coaching en vej til succes i hverdagen og arbejdslivet

Coaching har længe været anerkendt som en effektiv type af samtaler, der hjælper individer og grupper til at bane vejen til succes i hverdagen og arbejdslivet.

Nu udbydes en uddannelse, hvor vi træner og udvikler arbejdsmiljøprofessionelle, så de får glæde af teknikkerne i coaching til at motivere kollegaer, skabe refleksion og ejerskab samt sikre positiv udvikling i arbejdsmiljøindsatserne i egen organisation.

Coaching er også en genvej til bedre samtaler i organisationen og deltagerne vil tilegne sig effektive og løsningsorienterede færdigheder, der øger deres gennemslagskraft og evner til at navigere i hverdagens mangeartede samtaler.

Med denne uddannelse åbner CRECEA dørene for første uddannelse i Danmark, hvor coaching sættes direkte ind i hjertet af det gode arbejdsmiljøarbejde.

Uddannelsen er en praksisuddannelse, hvor du som deltager vil få trænet en masse teknikker gennem samtaler med de andre deltagere om egne og fælles problemstillinger. Teorierne præsenteres i øjenhøjde med gode eksempler og tid til at træne dem.

Det lærer du at mestre

Deltagerne vil lære at mestre grundlæggende coachingteknikker samt anerkendende og løsningsorienterede samtaler på både individ og gruppeniveau. Efter uddannelsen mestrer du:

 • Grundlæggende coachingfærdigheder og samtaleteknikker
 • Anerkendende og løsningsfokuserede samtaler
 • Gruppecoaching og udviklingssamtaler
 • Proaktiv planlægning
 • Personlig afklaring om personlige styrker og udviklingspotentialer
 • Håndtering af vanskelige samtaler

Hør her Mads Christoffersen - en af underviserne - fortælle hvad man kan få ud af at deltage på uddannelsen

Hvem er uddannelsen målrettet?

 • Arbejdsmiljøprofessionelle, der søger metoder og teknikker til at øge kvaliteten og effekten af deres arbejde
 • Ledere, der vil mestre de vigtige trivselsfremmende samtaler og sammen med medarbejderne udvikle en proaktiv, positiv tilgang til arbejdsmiljøet
 • Arbejdsmiljørepræsentanter, der vil styrke deres gennemslagskraft i organisationen og bidrage til bedre arbejdsmiljøindsatser gennem mere professionelle samtaler

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et intensivt 3 gange 2 dages forløb, hvor du får en solid træning og praksiserfaring med de effektive coachingteknikker og metoder.

Mellem hver undervisningsgang får du hjemmeopgaver, hvor du træner teknikker og metoder i egen hverdag.

Modul 1: Introduktion til coaching i arbejdsmiljøarbejdet

 • Hvad kendetegner gode samtaler?
 • Coaching – definitioner og vigtige elementer
 • Træning i praksis; hvor kan coaching være relevant i arbejdsmiljøarbejdet?
 • Introduktion til Appreciative Inquiry (AI) og løsningsfokuserede samtaler
      Træning og skærpelse af konkrete teknikker og greb fx
  -    Nærvær 
  -    Aktiv lytning
  -    Spejling
  -    Nøgleordslytning
  -    Positiv-reframing 
 • Opstart på egen udviklingsplan: Hvad vil jeg gerne blive bedre til i mit arbejdsmiljøarbejde gennem denne uddannelse?

Frem til næste modul arbejder du med et element fra din udviklingsplan i din egen organisation.

Modul 2: Coaching i grupper som en del af arbejdsmiljøarbejdet

 • Introduktion til det særligt vigtige ved coaching i grupper:
  - Kontekstafklaring/rammesætning
  - Gruppedynamikker
 • Træning af forskellige procesgreb i udviklingsfokuseret coaching af grupper (Åbne – Ordne/prioritere-Lukke teknikker)
 • Træning af teknikker til at åbne samtalen
 • Træning af teknikker til at ordne/sortere/prioritere i input fra gruppesamtalen
  Træning af teknikker til at lukke samtalen – og skabe klarhed over næste skridt og hvem der gør hvad

Hjemmeopgaver mellem modul 2 og 3.

Modul 3:Din personlige rolle i arbejdsmiljøarbejdet – med coaching som metode

 • Opsamling på hjemmearbejdet med gruppeudviklingssamtalerne – introduktion til skalering som metode.
 • Mine personlige styrker i rolle som Arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsmiljøleder – opsamling på feedbackopgaven om din egen kommunikation.
 • Øvelse: Hvordan bevæger jeg mig hen mod min ønskede rolle ud fra den feedback jeg har fået?
 • Gruppeudviklingssamtale i praksis – hvordan sikrer man en god udviklingsplan?
 • Øvelse og træning i praksis – hvordan sikrer jeg mig en god udviklingsplan med min nye/udvidede rolle i arbejdsmiljøarbejdet?
 • Introduktion til og brug af bevidning som feedback metode
 • Konsolidering af egen udviklingsplan

Dine undervisere på uddannelsen

Vores undervisere er alle professionelle autoriserede arbejdsmiljøkonsulenter, ofte med en psykologfaglig baggrund. Det betyder, de er eksperter i arbejdsmiljø og har erfaring fra alle typer af virksomheder og organisationer, og derfor mestrer de udfordringer der kendetegner arbejdsmiljøet, både når der arbejdes forebyggende og når skaden er sket.

 

Praktisk information

Tid og sted

Uddannelsen holdes på Kongsvang Allé 25, 8000 Aarhus C

Uddannelsen holdes på disse dage:

Modul 1: 30. sep. + 1.  okt. 2024
Modul 2: 5. + 6. nov. 2024
Modul 3: 9. + 10. dec. 2024

Din investering

Din investering i at tilegne dig effektive og løsningsorienterede færdigheder, der øger din gennemslagskraft og evner til at navigere i hverdagens mangeartede samtaler er kr. 19.800 ekskl. moms. Dette dækker over moduler, som gennemføres som 3 x 2 dage.

 

Uddannelsen er for dig der:

 • Vil øge din gennemslagskraft med samtaler som værktøj
 • vil være bedre til at gennemføre fx trivselsfremmende samtaler med medarbejdere
 • vil bidrage til bedre arbejdsmiljøindsatser gennem professionelle samtaler
 • fx er arbejdsmiljøprofessionel, arbejdsmiljørepræsentant,  eller leder