Stress

Bring din AMR mere i spil

Bliv bedre til at bringe arbejdsmiljørepræsentanterne mere i spil i arbejdet med stressforebyggelse.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøger hvert 2. år danskernes arbejdsmiljø, og i den nyeste undersøgelse (NFA 2018) angiver 13,6 %, at de har følt sig stresset ’hele tiden’ eller ’ofte’ inden for de seneste 2 uger.

Ifølge undersøgelsen er den hyppigste årsag til stress arbejdet. For de der angiver, at de har følt sig stresset ’hele tiden’ eller ’ofte’, er arbejdet for 94,9 % vedkommende en del af årsagen. Over halvdelen (54,4 %) angiver udelukkende arbejdet som kilde til stress, mens 40,5 % angiver, at det er en kombination af arbejde og private forhold, der har gjort dem stressede.

stress_AMR - godkendt - 960

Dermed ser det ud til, at arbejdsbetinget stress er et vilkår i vores arbejdsliv, som vi alle skal forholde os til. Og gøre alt hvad vi kan for at forebygge.

Stress rammer den enkelte men skal altid håndteres i fællesskab på arbejdspladsen. At skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress tager tid og kræver vedvarende fokus i hele virksomheden. Det vil sige både ledelse, AMR/TA og medarbejdere.

Imidlertid viser et forskningsprojekt (som undersøger hvordan mellemledere håndterer en medarbejder der er kommet tilbage til arbejdet efter en sygemelding med stress), at stress opleves som et privat problem, selvom det var arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, der var årsag til sygemeldingen. Desuden viste samme projekt, at mange mellemledere er alene med problemerne og mangler organisatorisk hjælp og opbakning fra arbejdspladsen.

Signe Ferrer-Larsen, arbejds- og organisationspsykolog ved CRECEA foreslår, at en af måderne at skabe organisatorisk opbakning på, er at bringe arbejdsmiljørepræsentanterne meget mere i spil og bruge dem som en ekstra ressource, når det gælder håndtering og forebyggelse af stress. Arbejdsmiljørepræsentanten kan have en nøglefunktion, fordi de kan bidrage til at påvirke kulturen og påvirke virksomheden på et organisatorisk niveau. Og netop at bringe forebyggelsen op på et organisatorisk niveau er nødvendigt, hvis man vil arbejde seriøst med forebyggelse af stress.

Signe Ferrer-Larsen
Arbejdsmiljørepræsentanten kan have en nøglefunktion i håndteringen og forebyggelsen af stress, fordi de kan bidrage til at påvirke kulturen og påvirke virksomheden på et organisatorisk niveau.