Arbejdsmiljørepræsentant

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er mødet, hvor virksomhederne skal planlægge, hvad der skal ske på arbejdsmiljøområdet det kommende år

Ifølge lovgivningen skal en arbejdsgiver hvert år i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er mødet, hvor virksomhederne skal planlægge, hvad der skal ske på arbejdsmiljøområdet det kommende år.

Når I laver planen, kan I overveje følgende:

 • Hvordan vil vi arbejde med arbejdsmiljøet her hos os?
 • Hvilke målsætninger har vi for arbejdsmiljøarbejdet det kommende år
 • Evaluering af sidste år – nåede vi det, vi skulle?
 • Drøfte om vi har de nødvendige kompetencer

Målet med at drøfte de nødvendige kompetencer er, at man skal sikre, at man har de kompetencer og den viden inden for arbejdsmiljø, som er nødvendig i forhold til de opgaver eller mål, man vil nå i den kommende tid.

Har du allerede en kompetenceplan?
Det er ikke et lovkrav, at kompetenceplanen er skriftlig, men måske er det en hjælp. I så fald kan du hente en skabelon her. Skabelonen indeholder også gode spørgsmål til drøftelse, når I skal afdække jeres behov for kompetencer.

Hent CRECEAs skabelon til kompetenceplan

Husk at den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal være dokumenteret skriftlig - fx som et mødereferat eller en plan for det kommende år. Desuden skal drøftelsen involvere hele arbejdsmiljøorganisationen.

Måske kan du finde hjælp til struktur i arbejdsmiljødrøftelsen i guiden her:

Hent CRECEAs guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Giv den årlige arbejdsmiljødrøftelse mere energi

I byggefirmaet Skanlux trængte de til at justere deres arbejdsmiljødrøftelse. De trængte til, at mødet fik mere energi, og at de lykkedes med at få arbejdsmiljøet ud i hverdagen. Derfor valgte de at få en konsulent fra CRECEA med på mødet. For Skanlux har det betydet:

At haven en konsulent fra CRECEA med på den årlige arbejdsmiljødrøftelse har professionaliseret vores møde. Vi fik sparket gang i arbejdsmiljøarbejdet med løsninger, der passer præcis til vores virkelighed og vores forretning, og vi fik strammet op, så vi nu ved, at vi lever op til gældende lovkrav. Desuden har vi fået arbejdsmiljøet ind i hverdagen.
Byggeleder i Skanlux, Rasmus D. Hansen

Fordele ved at lade en ekstern sparringspartner deltage på den årlige arbejdsmiljødrøftelse er fx:

 • I får en inspirator med på mødet, som skaber ny energi i arbejdsmiljøarbejdet
 • I får en arbejdsmiljøekspert med, som svarer på spørgsmål med det samme og gør to-do-listen med opfølgningspunkter kortere
 • I får en arbejdsmiljøekspert med, som finder brugbare løsninger, som passer til jeres hverdag
 • I får de rigtige emner ind i arbejdsmiljødrøftelsen
 • I får udarbejdet målsætninger – med relevante og brugbare mål
 • I får Inspiration til planen for kompetenceudvikling
 • I får den professionelles syn på hvilke tendenser der er i branchen, og hvad I bør være optaget af i fremtiden

Styr på kompetencerne

CRECEA udbyder løbende supplerende kurser med forskellige emner inden for alle arbejdsmiljøets områder. Måske kan et af CRECEAs kurser være med til at få kompetenceplanen til at gå op?

Se CRECEAs aktuelle kursusoversigt