Arbejdsmiljørepræsentant

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er mødet, hvor virksomhederne skal planlægge, hvad der skal ske på arbejdsmiljøområdet det kommende år

Ifølge lovgivningen skal en arbejdsgiver hvert år i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er mødet, hvor virksomhederne skal planlægge, hvad der skal ske på arbejdsmiljøområdet det kommende år.

Når I laver planen, kan I overveje følgende:

  • Hvordan vil vi arbejde med arbejdsmiljøet her hos os?
  • Hvilke målsætninger har vi for arbejdsmiljøarbejdet det kommende år
  • Evaluering af sidste år – nåede vi det, vi skulle?
  • Har vi lavet en kompetenceplan for det kommende år?

Målet med at udarbejde en kompetenceplan er at sikre, at man har de nødvendige kompetencer og viden inden for arbejdsmiljø, som er nødvendig i forhold til de opgaver eller mål, man vil nå i den kommende tid.

Husk at den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal være dokumenteret skriftlig - fx som et mødereferat eller en plan for det kommende år. Desuden skal drøftelsen involvere hele arbejdsmiljøorganisationen.

CRECEA udbyder løbende supplerende kurser med forskellige emner inden for alle arbejdsmiljøets områder. Læs mere om CRECEAs kurser, som måske kan være med til at få kompetenceplanen til at gå op.