Arbejdsmiljørepræsentant

Få inspiration til at definere din rolle som AMR - når det handler om trivsel

I CRECEA erfarer vi, at mange arbejdsmiljørepræsentanter oplever, at de er i tvivl om, hvad deres rolle egentlig er, når det handler om spørgsmål om trivslen.

Nogle føler, at de personligt skal tage sig af kollegaer, der har det svært og trøste dem (som en mor?), nogle tænker, at de skal observere og kritisere, andre at de er chefens højre hånd, og endnu andre tænker måske, at de har rollen som den, der spreder glæde i organisationen.

kontor, glad mand_960

Da det er vigtigt for arbejdsmiljørepræsentanten - og alle andre i organisationen at vide, hvad man kan forvente af sin arbejdsmiljørepræsentant, anbefaler CRECEA, at man definerer rollen som arbejdsmiljørepræsentant.

Her er CRECEAs bud på arbejdsmiljørepræsentantens rolle. Måske kan du bruge det til inspiration.

  • At være det lyttende øre. Opgaven er først og fremmest at spørge ind til problemets kerne, spørge ind til årsagen til problemet, og hvordan det muligvis kan løses - og med hjælp fra hvem?
  • At forebygge eller at forhindre – om muligt, at et problem eskalerer. En arbejdsmiljørepræsentant skal ikke nødvendigvis kunne se, hvad årsagen til mistrivsel er, men hans/hendes opgave er at reagere på det og evt. inddrage tillidsrepræsentanten, HR eller ledelsen
  • At hjælpe medarbejderen med at italesætte problemet i generelle vendinger i arbejdsmiljøgruppen og dermed være talerør
  • At være sparringspartner for arbejdsmiljølederen
  • At lave politikker eller bringe politikker i anvendelse
  • At tage initiativ til at skabe fx et idé-udvalg med repræsentanter fra både ledelse og medarbejderstab, der udelukkende har fokus på trivsel.

Husk - Som arbejdsmiljørepræsentant er du beskyttet af særlige vilkår med hensyn til opsigelse.