Stress

Hjælp en stressramt kollega

Få en beskrivelse af hvad du skal kigge efter, og hvad du skal gøre, hvis en kollega viser tegn på stress

Mange vil gerne hjælpe, når en kollega viser tegn på stress, men det kan være svært at hjælpe. For er det egentlig stress? Hvilke tegn skal man kigge efter? Og hvad skal man sige eller gøre? Man kan måske fornemme, at den stressede afviser enhver form for omsorg eller bekymring og ikke har lyst til at tale om sin situation, eller man kan være usikker på, om den stressede vil begynde at græde eller blive sur.

Men generelt er det godt at blande sig, for det er jo gjort af omsorg og bekymring for en kollega. Og vi vil her give dig noget viden om, hvordan du kan se, om det er stress, og om, hvad du helt konkret kan gøre og sige.

Tegnene
Første skridt, hvis man skal hjælpe en kollega med stress, er at vide, hvad man skal kigge efter. De almindelige stress-symptomer er travlhed og højt arbejdstempo, men et af de vigtigste tegn på stress er, at kollegaen opfører sig anderledes, end han/hun plejer. Det kan f.eks. være en meget talende og udadvendt kollega, der pludselig virker fåmælt. Eller en meget systematisk og effektiv kollega, der pludselig virker, som om hun har mistet overblikket. Her er en liste over tegn, du kan kigge efter.

Mulige tegn på stress hos din kollega:

 • Ændringer i ”karakter” – ”han er ikke, som han plejer”
 • Svingende humør- ”Han virker opfarende det ene øjeblik og munter det andet”
 • Social tilbagetrækning – ”han kommer ikke med til pause og siger nej, når vi spørger”
 • Tegn på træthed, svimmelhed, hovedpine, mavepine eller andre kropslige symptomer
 • Tegn på tristhed, irritabilitet, rastløshed, hukommelsesbesvær eller andre psykiske symptomer
 • Mister overblikket, lader ting flyde og har svært ved at træffe beslutninger
 • Glemmer ting, har ustabilt fremmøde eller/og arbejdsindsats

At konfrontere det svære
Hvis man som kollega i en periode har lagt mærke til nogle af ovenstående symptomer, er udfordringen ofte at handle på det. Man kan være usikker på, om man ”må” blande sig - måske er det noget privat – eller man kan slå det hen med tanken om, at  ”måske tager man fejl”. Endelig kan man være bekymret for, om kollegaen vil tage det ilde op, eller om man er den rette – om man kan gøre en god forskel for kollegaen.

Vores erfaring i CRECEA er, at selv hvis den stressede indledningsvis afviser at tale om sin stress eller måske oven i købet bliver irriteret over, at man spørger, så skal du vide, at det ofte er en hjælp at blive mindet om, at noget ikke er som det skal være. Så du skal blande dig. Ofte tænker den stressede senere over, hvad du har sagt og vender måske tilbage efter nogle dage og siger, at det var en god hjælp.

Helt konkret kan du sige: ”jeg har lagt mærke til, at du er mere kort for hovedet end du plejer, er der noget der stresser dig eller har du for mange opgaver for tiden ?”

Nu er det sagt – og hvad så?
Når man over for en kollega udtrykker bekymring, er det ud fra et ønske om at hjælpe. Derfor kan det være en god idé, at du på forhånd har overvejet, hvad hjælpen kan bestå i. Du kan se i personalepolitikken, om der er en stresspolitik, eller du kan spørge tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten, om der findes en stresspolitik eller en procedure for, hvad man kan gøre for at hjælpe en kollega, som måtte blive ramt af stress.

Det kan også være, at du kan tilbyde at hjælpe med noget konkret: fx at tage en arbejdsopgave, hjælpe med at kopiere eller lignende. Her er en liste over ting, som du kan overveje at hjælpe med:

 • Sørge for praktisk hjælp
 • Lytte og være nærværende
 • Hjælp den stressramte til at få nogle pauser
 • Henvis til tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller HR-afdelingen – og tilbyd at gå med
 • Foreslå at tale med lederen, som er den, der kan gøre noget ved situationen - og tilbyd at gå med
 • Kend til virksomhedens stresspolitik og opfordr til at bruge de hjælpemuligheder, der måtte være beskrevet dér (fx sundhedsordning, psykologsamtaler)
 • Søg viden om stress på nettet
 • Hvis symptomerne er alvorlige, så bed kollegaen om at søge lægehjælp
 • Kontakt en arbejdsmiljørådgiver

Hvis din kollega ikke vil hjælpes
Hvis din kollega afviser at være stresset, afviser at få hjælp og beder dig om ikke at gå videre med det, kan det være ubehageligt – særligt hvis du fortsat kan se tegn på stress hos kollegaen. I den forbindelse kan du tale med tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten, om hvad du kan gøre, for de har begge tavshedspligt.

Vil du vide mere?
Du kan også blive endnu klogere på emnet på vores kursus “På forkant med trivslen”, hvor du lærer at spotte mistrivsel og sætte ind med den rette handling. Her læser du mere om det.