Arbejdsmiljø

Ansvar og pligter når hjemme-arbejdspladsen bliver fast arbejdssted

Arbejdsgiverens ansvar og pligter ift. arbejdsmiljøloven

Hvis hjemmearbejdspladsen får status af at være et fast arbejdssted, skal den leve op til krav i arbejdsmiljøloven. Dem kan du læse om i denne artikel.

Undersøgelser viser, at hjemmearbejde ser ud til at blive et mere attraktivt tilvalg for mange med administrativt arbejde. Flere har fundet ud af, at de med fordel kan dele arbejdet mellem hjemmet og arbejdspladsen, og dermed bliver hjemmearbejdspladsen ikke længere kun en midlertidig nødløsning, eller noget vi benytter os af en sjælden gang imellem.

Der er mange fordele ved at arbejde hjemme som fx den høje grad af fleksibilitet, og at man sparer transporttiden.

Men inden man er klar til delvist at afvikle arbejdspladsen på kontoret, er der nogle forhold man med fordel kan gøre sig klart. Hvis hjemmearbejdspladsen får status af at være et fast arbejdssted, skal den nemlig også leve op til krav i arbejdsmiljøloven. Dem kan du læse om i denne artikel.

Hvordan skal man som arbejdsgiver forholde sig i forhold til ansvar og pligter?
Svarer vi på det spørgsmål ud fra arbejdsmiljøreglerne, gælder reglerne for hjemmearbejde, når hjemmearbejdet udgør ”en ikke ubetydelig del af arbejdstiden”. Arbejdsgiverens ansvar og pligter er således nøjagtig de samme, uanset om man er på arbejde på kontoret eller hjemmefra: Som arbejdsgiver skal man sikre, at medarbejderne kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det betyder, at man som arbejdsgiver skal stille en arbejdsplads til rådighed, som er hensigtsmæssig i forhold til indretning, ergonomi, lys og indeklima. Hjemmearbejdspladsen skal altså leve op til de samme krav, som en arbejdsplads på kontoret skal. Men i nogle tilfælde kan det være svært at opfylde. Det er bestemt ikke alle, der har plads nok i hjemmet til at indrette en – måske flere – arbejdspladser, som lever op til kravene til hensigtsmæssig kontorindretning. Det er fx ikke alle, som er lige begejstrede for pludselig at skulle udstyre deres private hjem med fx et hensigtsmæssigt skrivebord – måske endda et hæve-/sænkebord, og for mange vil pladsmangel være en seriøs udfordring.

APV på hjemmearbejdspladser – hvordan?
Idet kravene til hjemmearbejdspladsen er stort set de samme som til arbejdspladsen på kontoret, gælder kravet om at gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) også. Derudover kan en APV være en god mulighed for både medarbejder og virksomhed for at få et indtryk af, hvor godt den enkelte medarbejders hjemmearbejdsplads er indrettet.

Men er det det samme at gennemføre en APV på hjemmearbejdspladsen som at gennemføre den på den faste arbejdsplads?

Ja, som udgangspunkt er det. APVen på hjemmearbejdspladsen skal omfatte de samme faktorer, men da arbejdsforholdene hjemme kan være vidt forskellige, kan det være nødvendigt at omformulere nogle spørgsmål og/eller have flere/færre spørgsmål med.

Når man fx stiller spørgsmål til indretning og ergonomi på en almindelig arbejdsplads, kender man oftest typen af kontormøbler, men møblerne i hjemmene kan være meget forskellige. Derfor vil det ofte være en god idé at stille flere og mere uddybende spørgsmål om fx møbler og indretning. Det kan fx være, om man har tilstrækkelig plads under bordet til at bevæge benene, hvilket man som regel vil antage, at man har på en kontorarbejdsplads, men det er ingen selvfølge i hjemmet.

Når man udvælger sin metode til indsamling af svar, skal man også tænke på, at den skal kunne rumme et individuelt udgangspunkt og således egne sig til at fokusere på individuelle behov og variationer.

En ideel metode kan være et besøg på hjemmearbejdspladsen. Det kan være arbejdsmiljørepræsentanten, der kommer hjem til den enkelte og hjælper med at vurdere arbejdspladsen og finde gode løsninger.

Denne metode kan være et fint og konstruktivt tilbud, men et besøg på hjemmearbejdspladsen kan ikke stilles som et krav, da man ikke som arbejdsgiver kan tiltvinge sig adgang til en medarbejders hjem. Man har altså ikke ret til at kontrollere, om medarbejderen, hvis dette er aftalt, stiller en arbejdsplads til rådighed, der er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Følgende gælder for hjemmearbejdspladsen

  • Arbejdsmiljøloven gælder og dermed også krav til indretning af arbejdspladsen – også når man arbejder hjemmefra
  • Arbejdsgiveren har ansvaret, og derfor bør denne også stille krav til indretning af hjemmearbejdspladsen
  • Arbejdspladsen er lige netop en arbejdsplads – også derhjemme.

Hvis du vil videre mere – nyttige links
Ønsker du mere viden om, hvordan du gennemfører en APV proces?

Læs CRECEAs guide til APV

I guiden får du hjælp til planlægning af processen, fordele og ulemper ved de forskellige metoder, og du kan endda få en tjekliste til nogle af de emner, du kan spørge ind til.

Er det din opgave at planlægge næste APV proces, og har du brug for inspiration, anbefaler vi vores praktisk kursus i APV.

Læs mere om CRECEAs kursus i APV

Leder du efter råd til at indrette hjemmearbejdspladsen?

Læs artiklen "Hvis hjemmearbejdspladsen er blevet permanent"