Kemi

Har du styr på kemien

Få gode råd og opmærksomhedspunkter

I CRECEA ved vi, at det kan give tvivl om, hvor vidt man har helt styr på virksomhedens kemi. Derfor har vi udarbejdet en lille, kort tjekliste, så du kan teste dig selv.

Hvert spørgsmål skal du blot besvare med et ja eller nej.

Spørgsmål:

 1. Har du en oversigt over alle de kemikalier, der findes på virksomheden?(Kemikalier dækker bredt og er ikke kun de kemikalier, der bruges i en produktion eller på et værksted, det er også spraydåsen med olie og rengøringsmidlerne i skabet)
 2. Har du ryddet op i kemikalierne, så I kun har dem, I faktisk bruger?
  Afskaf dem I ikke bruger til godkendt modtager
 3. Har du overvejet, om nogle af de produkter, I vil beholde, kan erstattes af et mindre skadeligt produkt?
 4. Har du sikret dig, at alle kemikalier er mærket med ”den nye” faremærkning
 5. Har du sikret dig, at alle sikkerhedsdatablade har ”den nye” faremærkning, så sikkerhedsdatablad og kemikalieetiketten på emballagen stemmer overens?
 6. Har du undersøgt, om ændringer i den nye faremærkning kræver justering af jeres sikkerhedsforskrifter, som er beskrevet i arbejdspladsbrugsanvisningerne?
 7. Har du sikret dig, at alle produkterne har en arbejdspladsbrugsanvisning?
 8. Er du opmærksom på tilfælde af særlige regler som fx epoxy, styren, bly og ved asbest og PCB?
 9. Er du opmærksom på biologiske agenser og stoffer med mistanke om kræftfremkaldende effekt?

Hvis det er relevant for dig at være opmærksom på spørgsmål 8 og/eller 9 kan det være, at der behov for yderligere opmærksomhed på farlige kemikalier.

Nedenfor er en række punkter, du med fordel kan være opmærksom på.

Hvis du arbejder med malinger, 2-komponent lim, PU-skum, spartelmasser mm., så er der god grund til at kigge nærmere på sikkerhedsdatabladet eller etiketten på beholderen, som produktet opbevares i.
På sikkerhedsdatabladet eller beholderen skal du se efter ord som epoxy, isocyanat og styren. Står der et eller flere af disse ord, skal det undersøges nærmere, om det er de stoffer, som kan give problemer i form af allergi, eksem, hukommelsestab mm.

Det er vigtigt, at du går systematisk til værks, når du gennemgår produkterne.

Gør fx sådan her:

 1. Lav en liste over alle jeres produkter/kemikalier
 2. Kig i sikkerhedsdatabladet på hvert produkt. Find ud af, om nogle af produkterne indeholder stoffer som epoxy, isocyanat eller styren
 3. Alle tre stoffer er omfattet af særlige regler og kræver uddannelse eller instruktion for, at der må arbejdes med dem. De særlige regler er bl.a. krav til udsugning, velfærdsfaciliteter, værnemidler, krav til uddannelse/instruktion. Undersøg at I har det på plads.
 4. Husk at lægge mærke til MAL-koden, som fortæller dig, om der må sprøjtes med produktet, eller om det skal rulles/pensles på.