Livsfaser

Livsfasepolitik: skræddersyet udvikling

Verdens højeste pensionsalder kræver et bæredygtigt arbejdsliv

Ifølge Danmarks Statistik er middellevetiden steget med mere end 15 år over de sidste generationer, og i hele Europa ser vi derfor en ændret demografi med relativt flere ældre end yngre. Derfor er pensionsalderen også steget – ikke bare i Danmark, men i hele Europa.

Vi skal arbejde længere. For at forsørge os selv. For at forsørge de ældre.
Når unge kommer ud på arbejdsmarkedet, kan de forvente at blive der, indtil de har passeret de 72.
Det kræver, at den enkelte unge økonomiserer med egen krop og arbejdsliv.
Dette har sat tankerne i gang hos virksomheder og interesseorganisationer for at skabe et arbejdsliv, der ikke forbruger mennesker, men tager hensyn i alle livsfaser. Livsfasepolitik er ikke nyt, det er faktisk mere ny vin på gamle champagneflasker.
HR-afdelingerne skal bare vove at sprænge champagnepropperne af.

Hvad karakteriserer livsfaser? 
I en række workshops har vi ladet deltagerne identificere, hvilke livsfaser de er i nu – og hvilke de er på vej ind i.
Typisk er deltagerne i en til tre livsfaser samtidig. Det kan fx være, at man er i en ’karriereudviklingslivsfase med uddannelse’, samtidig med at man er i en ’store børn’-livsfase, hvor medarbejderen oplever at have mere tid, lyst og mulighed for at prøve nye ting af på jobbet. Og det interessante er, at de samme livsfaser med samme typiske træk viser sig på tværs af generation X, Y, Z, boomere og nyuddannede.
Nogle livsfaser gentager sig. Det kan være en sygdomslivsfase præget af at skulle give eller modtage hjælp eller en ’ny i job’-livsfase, hvor energien lægges i at skulle lære nyt og skabe sit værd.

Det er ofte en øjenåbner både for medarbejdere og ledelse at tænke energi ind i en livsfasepolitik. Så med 100 % energi vil der i ’nyuddannet'-livsfasen måske gives 90 % energi på jobbet, hvorimod hvis man har et sygt familiemedlem, vil der måske kun gives 60 %, da de hjemlige forhold kræver mere, og der skal evt. tales om muligheder for nedsat tid.

Tal om det relevante, og fasthold gode medarbejdere
Ingen kan lide at blive sat i stereotype kasser, som generation X, Y, Z, boomer eller unge. Når du som medarbejder bliver mødt i forhold til de livsfaser, du er i, skabes der tillid til leder, HR og virksomheden. Du bliver inkluderet, og det giver resultater – der også kan måles på bundlinjen. Great Place to Work har vist de imponerende sammenhænge ved at maksimere det menneskelige potentiale. De kalder det ’human centric’-ledelse og kan konstatere effekten af at møde folk i de unikke livsfaser, de er i.
Det kan føles uoverskueligt at skulle møde alle i deres unikke livsfase. Men i virkeligheden vil medarbejderen nyde at forberede og tale om det relevante, samtidig med at lederen vil sætte pris på at kunne skære ind til benet med nogle enkle, åbne spørgsmål.

En lettere måde at åbne for de svære emner
Medarbejderen åbner selv for de svære emner som pension, manglende tid, træthed, karrieredrømme, når de fortæller om deres livsfaser og forventninger til den næste livsfase. Mange ledere bryder sig ikke om at tale med medarbejderen om, hvornår det er tid til at gå på pension, eller hvad sygdom i familien stiller af krav.
Disse emner vil naturligt komme op, når der tales om livsfaser. Ikke mindst når der tales om forventninger til livsfaser i fremtiden, og hvordan de har set andre håndtere dem. Dette kan med fordel gøres i grupper til et personalemøde, hvor medarbejderne kan inspirere hinanden.

Unik eller standard – tiltræk Medarbejdere 
Der er stadig særlige krav og ønsker i forskellige livsfaser. I forskningsprojektet SeniorArbejdsliv undersøges, hvad seniorer ønsker sig for at blive på arbejdsmarkedet. Uanset om man arbejder i produktion, med mennesker eller på kontor er den nedsatte arbejdstid første prioritet. Men årsagerne er vidt forskellige og ønskerne også. Nogle er i en livsfase præget af nedslidning, og andre ser det som mulighedernes og tilfredshedens livsfase.

Om man forlader arbejdspladsen tidligt eller sent, afhænger af, om der er et træk fra familie og fritidsinteresser. Men en del ældre oplever også, at de skubbes væk, fordi der ikke satses på dem – fx med uddannelse og karrieresamtaler.
Uden at have talt om livsfaser, og hvor energien lægges, ved vi ikke, hvad der er i spil.

Livsfaser_billede