Stress

Psykisk førstehjælp

Viden om hvordan man håndterer psykisk førstehjælp

En krise er en svær psykisk belastning, hvor ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er nok til at håndtere situationen, og det er forskelligt fra person til person, hvor stor belastningen skal være for at den udløser en krise. Og har vi ikke prøvet en krisesituation før, så ved vi ikke, hvordan vi reagerer.

Kriser kan opstå efter forskellige former for hændelser – alt lige fra en borger, som er krænkende, truende eller voldelig, oplevelse af arbejdsulykker og til de livskriser, som kan opstå, hvis der sker noget med ens pårørende, eller man mister fodfæstet i livet af andre grunde.

I en krise er omgivelsernes reaktion afgørende.
De fleste af os har på et eller andet tidspunkt oplevet at stå i kritiske situationer og dermed også på egen krop følt den rådvildhed, der truer med at overvælde en. Har man prøvet det, ved man, hvor betydningsfuldt det er, at én eller nogle i omgivelserne kan bevare den ro, man så desperat selv mangler i øjeblikket.
Men faktisk ved vi ikke, hvordan vi reagerer i en krisesituation, hvis vi aldrig har prøvet at stå i en.
Mange vil have en forestilling om, at de holder hovedet koldt uanset hvad. Og nogle har et selvbillede af, at de holdt hovedet koldt og regerede hensigtsmæssigt i en krisesituation, mens deres omgivelser fortæller en helt anden historie. Måske en historie om at have følt sig svigtet på et vigtigt tidspunkt i deres liv.
Derfor er det vigtigt at gøre, hvad man kan for at sikre, at man reagerer bedst muligt.

Psykisk førstehjælp - gokendt - 960

Her er 3 basale råd til, hvad du kan gøre i tilfælde af en krise:

1. Ha en plan
Når det uforudsete, voldsomme sker, er der en risiko for, at vi bliver som høns uden hoveder, med mindre vi ved, hvad vi skal gøre. Det behøver ikke at være en plan med en masse detaljer, bare der er en plan. En plan giver nemlig vores hoveder noget at holde fast i i det kaos, det uforudsete, voldsomme er.

2. Ta ledelse
Under pres er der brug for ”en voksen”, der signaler: ”Jeg ved, hvad der skal gøres!”. Glem alt om rundkreds og demokrati. Af natur bliver vi ultrahierarkiske i pressede situationer, og har ingen problemer med at afgive autoritet, hvis bare den, der tager ledelse, formår at signalere: ”jeg ved, hvad der skal gøres!”

3. Giv rum og tid
Vi reager meget forskelligt under pres. Vores personlighed og historik er én stor ubekendt faktor i ligningen hændelse + person = reaktion. Det betyder, at nogle er på benene igen efter et øjeblik, mens andre er udfordret i måneder efter. Et godt psykisk beredskab har både det korte og det lange blik herfor.