Arbejdsmiljø

Ressourcepersoner kan forbedre arbejdsmiljøet

Læs forskningsresultater her

Et nyere forskningsprojekt (januar 2017) viser, at virksomheder, der inddrager medarbejdere som ressourcepersoner til at forbedre arbejdsmiljøet, ofte opnår positive og varige resultater. Ved at bruge ressourcepersoner skaber man nemlig medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøarbejdet, og på den måde kan man opnå varige forandringer.

For at opnå succes er der dog ifølge forskerne nogle forudsætninger, der skal være til stede. Det er fx, at der er afsat tid og rammer til opgaven, ressourcepersoner skal have de rigtige faglige kompetencer, alle medarbejderne skal have en fælles uddannelse og forstå ”det samme sprog”.  Her kan du læse mere om forudsætningerne.

Glæde

Hvad er ressourcepersoner?
Ressourcepersoner er personer, som får særlige kompetencer og også får ansvar for at udvikle, støtte og fastholde en ændring i arbejdets udførelse blandt dem selv og deres kolleger.
Ressourcepersoner kan være meget forskelligt. Det kan fx være:

  • Ergonomiambassadører
  • Forflytningsvejledere
  • Trivselsagenter
  • Stress-spottere

Læs mere om CRECEAs ergonomiambassadøruddannelse – en uddannelse hvor CRECEA uddanner en gruppe medarbejdere til at have en særlig viden om ergonomi, så de dermed har forudsætningerne for at nedbringe ergonomisk nedslidning på arbejdspladsen.