Stress

Sådan understøtter du som leder den gode trivsel

Artikel om stress og ledelse

Hvordan kan man være dybt engageret og begejstret for sit arbejde og samtidig opleve, at trivsel og arbejdsglæde udfordres?
Meget tyder på, at det ofte er de samme betingelser, der både begejstrer og belaster. At levere høj kvalitet, have stor indflydelse og arbejde fleksibelt virker motiverende, men det kan samtidig være en udfordring, når man som leder vedvarende skal balancere effektivitet og trivsel.
Derfor er det vigtigt at man som leder kan forebygge og håndtere sin egen stress for at kunne tage sig af sine medarbejderes stress og trivsel.

 

Hvis du kender 90ernes populære ungdomsserie, så husker du også Baywatch Livredder Mitch Buchannon, som sagde til sine med-livreddere: "Husk altid at hvis I kommer i en situation, hvor I skal vælge mellem jer selv og offeret, så skal I vælge jer selv. En livløs livredder er ikke til nogen nytte”.

Det betyder, at hvis du skal være en god leder for dine medarbejdere, så bliver du nødt til også at fokusere på din egen trivsel.

Ledelse uden stress - 960

Her er nogle gode råd til, hvordan du opdager, at du selv eller en medarbejder er ved at udvikle stress.

Det er vigtigt at kigge efter de små tegn. De kan være:

  • Social isolation – en der pludselig begynder at springe frokosten over eller ikke deltager i sociale arrangementer
  • At man er kort for hovedet eller virker irritabel
  • At man er mere stille end normalt – fx på mødet
  • At man virker ked af det
  • At man laver fejl, man ikke plejer at lave
  • Koncentrationsbesvær
  • Glemsomhed
  • Klager over fysiske smerter som fx hovedpine, mavesmerter el. lign.
  • Søvnbesvær/træthed
  • Ustabilt fremmøde eller drypvist fravær

Når en medarbejder skal tilbage på arbejde efter en sygemelding

Hvis en medarbejder bliver sygemeldt med stress, er ledrens rolle afgørende. Resultater fra fra et dansk forskningsprojekt (COPEWORK) viser, at lederens rolle er særdeles vigtig i opgaven med at få medarbejderen godt tilbage på arbejde igen.

Derfor kommer her 5 gode råd til ledere med stress-sygemeldte medarbejdere:

1. Fasthold en god dialog med medarbejderen under sygemeldingen
Det er vigtigt at den sygemeldte får ro til at komme sig, men det er samtidig også vigtigt at den sygemeldte fortsat føler sig som en del af arbejdspladsen. 

2. Planlæg en gradvis optrapning i arbejdet
Det kan være en fordel at benytte sig af en delvis raskmelding

3. Involver kollegerne
Forskningsprojektet viser, at det er afgørende med kollegaernes støtte, når en medarbejder skal tilbage i arbejde

4. Vær rollemodel
Det er helt afgørende, at du som leder skaber tillid til, at man som medarbejder trygt kan udtrykke det, hvis man føler sig belastet og kan forvente, at arbejdspladsen aktivt forholder sig til hvordan der gøres noget ved det

5. Lav en sygefraværspolitik
Den skal være konkret og indeholde retningslinjer for, hvad der sker, når en medarbejder langtidssygemeldes

3 undgåelsesstrategier

Der er nok ingen tvivl om, at det kan være svært at vurdere, hvordan og hvornår man som leder skal reagere på stress, også fordi der kan være store individuelle forskelle på, hvad der stresser os.

I det samme forskningsprojekt (COPEWORK) kunne der identificeres 3 undgåelsesstrategier, som ledere nogle gange undskylder sig med, når de skal forholde sig til medarbejdere med stress. 

De 3 undgåelsesstrategier er:

1. Det er private eller personlige årsager, som giver stress (underforstået IKKE arbejdet)
2. Det er nok ikke ”rigtig” stress
3. Her har vi travlt – ikke stress