Arbejdsmiljø

Sådan sikrer du et godt indeklima, når du skruer ned for varmen

Få her CRECEAs anbefalinger, så du sikrer både klimaet, samfundsøkonomien og medarbejdernes sundhed

Det er svært at lukke øjnene for energibesparelser i øjeblikket som følge af kraftigt stigende varme- og elpriser. Senest har Energistyrelsen udarbejdet et energisparekatalog for offentlige arbejdspladser, og vi ser, at flere private virksomheder følger trop.

Både af hensyn til økonomi og bæredygtighed er det vigtigt at tænke på energiforbruget. Men inden du skruer ned for temperaturen på arbejdspladsen, er der flere faktorer at overveje. Nogle energisparende tiltag kan nemlig have en negativ afsmittende effekt på indeklimaet og arbejdsmiljøet.
Det gælder især på kontorer og i butikker, at indeklimaet skal prioriteres og huskes, så I ikke går på kompromis med anden lovgivning og komfort.

Vi giver her CRECEAs overvejelser og anbefalinger, så I sikrer et godt indeklima, hvis I overvejer at skrue ned for temperaturen.

Hvilke regler gælder for temperaturer og luftkvalitet?
Reglerne på området foreskriver, at temperaturen i et arbejdsrum skal være tilpasset den menneskelige organisme og være uden generende temperaturforskelle.

Den optimale temperatur indendørs er på 20-22°C ved stillesiddende og stillestående arbejde, og den bør ikke komme under 18°C. Samtidig føles temperaturændringer i kontorer og butikker på mere end 4°C over en arbejdsdag ofte ubehagelige. Temperaturforskellen målt ved gulvet og i hovedhøjde bør være mindre end 4°C.

Ved temperaturer lavere end det optimale komfortinterval på 20-22°C vil træk og/eller kuldestråling påvirke os mennesker, så temperaturen ofte føles koldere end, hvad termometeret viser. Det vil overordnet betyde et dårligere indeklima. Flere undersøgelser har vist, at kvaliteten i vores præstationer og vores effektivitet falder i et dårligt indeklima, og samtidig øger vi risikoen for sygefravær blandt medarbejderne.

Det er også vigtigt for medarbejdernes sundhed, komfort og præstationsevne, at I arbejder i frisk luft. Frisk luft sikres bedst med mekanisk ventilation, og det forebygger desuden problemer med fugt og skimmel i bygninger.

CRECEA’s anbefalinger til et godt indeklima:
For at sikre en samlet, god samfundsmæssig gevinst og samtidig tage hensyn til medarbejdernes sundhed, anbefaler CRECEA, at:

  • Temperaturen ved arbejdstidens start ikke er under 18°C.
  • Døre og vinduer holdes lukkede. Er der brug for udluftning, så gør det kortvarigt.
  • Generende træk undgås – enten ved at afskærme mod træk eller justere arbejdspladsernes indretning og placering.
  • Påklædningen tilpasses de aktuelle temperaturer – hav gerne en varm trøje eller et tørklæde i nærheden.
  • Man undgår at slukke for ventilationen i arbejdstiden. Vi anbefaler også at undgå at skrue ned for ventilationen i arbejdstiden – medmindre du er helt sikker på, at der er tilstrækkeligt med frisk luft i lokalet.

    Har du brug for sparring eller konkrete råd til netop din arbejdsplads, så kontakt CRECEAs konsulenter. Sammen kan vi hjælpe både klimaet, samfundsøkonomien og medarbejdernes sundhed.