Stress

Kender du prisen på en sygemeldt medarbejder?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøger hvert 2. år danskernes arbejdsmiljø, og i den nyeste undersøgelse (NFA 2018) angiver 13,6 %, at de har følt sig stresset ’hele tiden’ eller ’ofte’ inden for de seneste 2 uger. I sammenligning med tidligere undersøgelser udgør 13,6 % et lille fald, for i 2016 sagde 15,6 %, at de havde følt sig stresset ’hele tiden’ eller ’ofte’ inden for de seneste 2 uger. Niveauet for 2016 havde ligget meget stabilt siden 2012.

Selvom vi kan glæde os over det lille fald, er der alligevel grund til bekymring, for ifølge undersøgelsen er den hyppigste årsag til stress arbejdet. For de der angiver, at de har følt sig stresset ’hele tiden’ eller ’ofte’, er arbejdet for 94,9 % vedkommende en del af årsagen. Over halvdelen (54,4 %) angiver udelukkende arbejdet som kilde til stress, mens 40,5 % angiver, at det er en kombination af arbejde og private forhold, der har gjort dem stressede.

Dermed ser det ud til, at arbejdsbetinget stress er et vilkår i vores arbejdsliv, som vi alle skal forholde os til. Og gøre alt hvad vi kan for at forebygge.

Løsningen er ikke quick-fixes

Når vi har med stress at gøre, er løsningen ikke quick-fixes. Der er derimod behov for systematisk forebyggelse. Det er afgørende i forebyggelsen af stress, at man sætter ind på alle niveauer af organisationen og fx arbejder ud fra IGLO modellen, hvor man ser på Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation.

Men hvor meget koster det at forebygge? Har vi råd til at forebygge? Har vi råd til at lade være?

Det er svært at svare på.

Men man kan starte med at anslå, hvad det koster at have en medarbejder sygemeldt på grund af stress. Og den omkostning kan man bruge på forebyggelse i stedet.

Find ud af, hvad det ca. koster at have en medarbejder sygemeldt med stress. Prøv CRECEAs enkle beregner og få et overslag.

Få din stress-beregner her