Arbejdsmiljørepræsentant

Er du synlig nok i arbejdsmiljøarbejdet?

Den synlige repræsentant for arbejdsmiljøet. Her er nogle gode råd

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) repræsenterer du de kolleger, der har valgt dig til posten. Du fungerer som talerør for dem, og dit arbejdsmiljøarbejde er derfor tæt knyttet til dine kollegers opbakning. Det er tillid og respekt fra kollegerne, der gør, at det I arbejder med i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) bliver succesfuldt.
På den baggrund kan det være en god idé at overveje din synlighed i organisationen. Synlighed bidrager nemlig til, at dine kolleger kan se, hvilke tiltag I arbejder med i AMO, og giver kolleger mulighed for at komme med input. Derudover er løbende dialog med kolleger også et af dine stærkeste værktøjer som AMR, fordi du på den måde indsamler vigtig viden rundt i organisationen.

Herunder har vi samlet en række gode råd til at øge din synlighed i organisationen, så du kan få succes som AMR.

Prioriter relationsarbejdet
Som AMR repræsenter du måske også kolleger, som du ikke har daglig kontakt til. Derfor kan det være en god idé at gøre en indsats for at opbygge en god relation til dine kolleger rundt i organisationen, så de ved, hvem de skal gå til, hvis de oplever noget, som ikke er, som det bør være. Du kan eksempelvis præsentere dig selv på et personalemøde eller spise frokost med kolleger, som du normalt ikke taler så meget med. En god relation til dine kolleger øger sandsynligheden for at de vil række ud, hvis de har brug for hjælp, og at de har tillid til at indvie dig i svære emner.

Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen 
Arbejdsmiljøarbejdet bliver stærkere og mere effektivt, hvis organisationen er involveret. Derfor kan det være en idé at gøre arbejdsmiljø til et fast punkt på dagsordenen, når I holder personalemøder. Det vil gøre dig mere synlig som arbejdsmiljørepræsentant, og det vil samtidig synliggøre arbejdsmiljøarbejdet for de medarbejdere, som tiltagene berører. Med tiden vil dine kolleger få et bedre indblik i, hvad du kan hjælpe dem med, og de vil måske selv begynde at komme til dig med deres udfordringer og idéer.

Hold dine kolleger opdateret
En jævning nyhedsmail omkring arbejdsmiljøarbejdet kan være en anden måde at holde dine kolleger opdateret om arbejdsmiljøarbejdet på. Det kan være en fordel, at du samler flere opdateringer i den samme mail, så indbakken hos dine kolleger ikke drukner i ulæste arbejdsmiljø-nyheder. Du kan eventuelt sætte tid af i din kalender hver eller hver tredje måned til at skrive og udsende en opdatering til dine kolleger.

Vis at du er der
Som arbejdsmiljørepræsentant er det ikke dit ansvar at løse alle problemer, der opstår. Alligevel er det vigtigt, at dine kolleger ved, at de altid kan komme til dig, og at du reagerer på deres problemer. Det kan nogle gange være ved inddrage TR, HR eller ledelsen, hvis det er relevant. Det bidrager positivt til dine kollegers lyst til at komme til dig, hvis du husker at tage deres problemer alvorligt og spørger nysgerrigt og anerkendende ind til dem, når de kommer til dig. 

Deltag aktivt
Som AMR er det ikke kun vigtigt, at du er synlig blandt dine kolleger. Dit arbejde vil også blive mere værdifuldt, hvis dine samarbejdspartnere i AMO kan se, hvad du kan bidrage med. Du kan blandt andet øge din synlighed ved at deltage aktivt i møder med arbejdsmiljølederen, arbejdsmiljøgruppen, TR, arbejdsmiljøudvalget og den årlige arbejdsmiljø-drøftelse. På den måde styrker du din position som bindeled mellem medarbejdere og resten af AMO. 

Selvom synlighed generelt kan være en god måde til at forbedre arbejdet som AMR, er der mange måder at være arbejdsmiljørepræsentant på, og det vigtigste er, at du finder den måde, der passer til dig. Derfor er det ikke sikkert, at alle ovenstående råd er relevante for din situation. Brug dem som inspiration eller som en katalysator til at tænke arbejdsmiljøarbejdet på en anden måde, end I gør i dag, og stol så ellers på din egen mavefornemmelse.

Rigtig god arbejdslyst.