8877400014

Få viden og inspiration i vores blog

Start op efter ferien uden stress

StressArbejdsmiljøtrivselPsykisk arbejdsmiljø

Hvad signalerer dit autosvar?

StressArbejdsmiljøtrivselPsykisk arbejdsmiljø

Kender du prisen på en sygemeldt medarbejder?

Stress
Sep 20, 2019 10:39:48 AM Hjælp en stressramt kollega

Få en beskrivelse af hvad du skal kigge efter, og hvad du skal gøre, hvis en kollega viser tegn på stress

Sep 20, 2019 9:46:08 AM Psykisk førstehjælp

Viden om hvordan man håndterer psykisk førstehjælp

Jun 3, 2019 8:56:00 AM Bring din AMR mere i spil

Bliv bedre til at bringe arbejdsmiljørepræsentanterne mere i spil i arbejdet med stressforebyggelse.

May 27, 2019 9:26:00 AM Sådan understøtter du som leder den gode trivsel

Artikel om stress og ledelse

May 9, 2019 1:09:00 PM Søvn, trivsel og natarbejde

Søvnen har stor betydning for vores sundhed og trivsel, og derfor er der rigtig god grund til at se søvnen som en del af arbejdsmiljøet, man også kan forbedre. Det gælder både medarbejdere med...