Case: 3F Bygningsarbejdernes forbund

Trivselsundersøgelse gav tydelige pejlemærker at handle efter. Nu har ledergruppen fået viden til at prioritere opgaver og sætte i gang

3f

Trivselsundersøgelsen blev i 3F også brugt til at sætte nye emner på dagsordenen.

I 3F Bygningsarbejderne Fyn blev to afdelinger slået sammen til én afdeling med i alt 28 personer. Som udgangspunkt havde man aftalt, at alle medarbejdere skulle fortsætte med de arbejdsopgaver, de havde i forvejen, men som tiden gik, blev det tydeligt, at arbejdsmængden var ulige fordelt. Nogle havde rigtig meget at lave, mens andre havde meget mindre.

Da man alligevel stod over for at skulle lave en APV, valgte man at udvide den til også at omfatte en trivselsanalyse, som blev gennemført af CRECEA.

Som forventet viste trivselsanalysen, at der var udslag på parametrene arbejdsmængde, arbejdstempo og indflydelse på eget arbejde.

Nye pejlemærker og en klar prioritering af opgaver
Ifølge formand Allan Due Pedersen, betød trivselsundersøgelsen, at de nu fik nogle tydelige pejlemærker at handle efter. Nu vidste de præcis i ledergruppen, hvilke opgaver de skulle prioritere og først sætte i gang.
Det betød, at de ”smed alle opgaver op i luften” og begyndte at beskrive og prioritere dem, hvorefter alle medarbejdere bød ind på opgaverne i forhold til deres kompetencer.
Derudover udarbejdede de en opgavehåndbog, hvori beskrivelsen af alle opgaverne er, og hvor man altid kan slå op og se, hvordan man skal prioritere sine opgaver, hvis det pludselig kniber med tiden.

Et afsnit om omgangstone blev del af personalehåndbogen
Derudover viste trivselsundersøgelsen et mindre udslag på mobning. Som følge deraf blev der afholdt et møde, hvor man diskuterede, hvornår noget er mobning eller kan opleves som mobning, og man fik i fællesskab formuleret et afsnit til personalehåndbogen om omgangstonen. Derudover blev der beskrevet, hvilke handlemuligheder man har, hvis man selv oplever mobning eller bliver vidne til mobning.

Det vigtigste er snakken bagefter
Allan Due Pedersen fortæller, at alle var meget tilfredse med det at lave en trivselsundersøgelse. "Men i virkeligheden er det snakken efter sådan en undersøgelse, der er det allervigtigste. Med undersøgelsen får man nemlig en lejlighed til at sætte emnerne på dagsordenen, og det er bare rigtig godt", afslutter han.