Case: Aarhus Kommune, Natur og vejservice

En analyse af belastende arbejdsprocesser mindskede antallet af håndteringer af affaldssækkene med en tredjedel, så man nu sparer på både medarbejdernes kræfter og arbejdstid

Aarhus-Kommune-CRECEA-img-95-w1100-h550-1

I Aarhus Kommune har man i Natur og Vej Service gennem mere end et halvt år haft fokus på ergonomien med rådgivning fra CRECEA.

For at gøre medarbejderne interesserede i ergonomisk arbejdsmiljø og fortælle dem, hvad ergonomi handler om, afholdte CRECEA en række oplæg for alle medarbejdere. Oplæggene handlede om de arbejdssituationer, som medarbejderne møder i hverdagen, så medarbejderne straks kunne se, hvordan de kan bruge viden om ergonomi i deres arbejde. Derefter valgte medarbejderne de ergonomiske udfordringer fra deres hverdag, som de syntes var særligt belastende, og som berørte flest medarbejdere dagligt.

Ved Natur og Vej Service driftsområde Midt, som sørger for at holde Aarhus Midtby ren, valgte medarbejderne helt konkret at finde løsninger til at mindske de belastninger, der er, når de tømmer de offentlige skraldespande. Der blev set på, hvordan sækkene kommer fra skraldespand til skraldebil, og fra skraldebil til forbrænding.

CRECEAs fysioterapeut var med de ansatte på arbejde og analyserede deres arbejdsgange, og sammen med medarbejderne blev der lavet en plan for, hvordan de kunne løfte og bære mindre. På kort tid blev antallet af håndteringer af sækkene mindsket med en tredjedel og i stedet for at bære sække, bliver de nu kørt på en vogn. På den måde sparer man på medarbejdernes kræfter og arbejdstid - med stor glæde og tilfredshed som bonus.