Case: Arkitema

At have en sparringspartner er en uvurderlig hjælp

arkitema

Coaching hos CRECEA er en blanding af forståelse af professionel virksomhedsledelse med et meget højt fagligt niveau og en dyb indsigt i de menneskelige mekanismer, der bestemmer vores handlemønstre. Jeg har med professionel sparring hos CRECEA fået indsigt og redskaber, der gør mig i stand til at nå mine mål som leder og virksomhedsejer”.
Sådan siger Jørgen Bach, senior partner i arkitektfirmaet Arkitema, en af Skandinaviens største tegnestuer med ca. 450 medarbejdere fordelt på kontorer i 5 byer i Skandinavien.

Jørgen har som en del af sin karriereudvikling valgt et ledercoachingforløb ved CRECEA, og her deler han med os, hvad det har givet ham og betydet for ham.

Hvad giver det dig at benytte dig af et ledercoachingforløb?
Det giver mig muligheden for at vende de daglige problemstillinger, jeg møder som leder med en kompetent og neutral person. Det at have en sparringspartner er en uvurderlig hjælp. Det giver mig mulighed for at reflektere over strategi i forhold til personlig udvikling og karriere, og jeg får hjælp til at identificere muligheder, som jeg måske ikke selv ser.

Hvilken forskel gør det for måden du handler på som leder?
Jeg får en række værktøjer og metoder til at håndtere forskellige situationer som fx udvikling og forandringer eller kriser. I de situationer bliver jeg mere sikker på mig selv som leder, og jeg hviler mere i mig selv. Det kan jeg gøre, fordi jeg ved, at jeg har metoder og værktøjer til at klare de situationer, der måtte komme.

Hvordan bidrager det til dig som leder?
Jeg er blevet klogere på mig selv og de handlemønstre, jeg udviser i forskellige situationer. Dermed er jeg også blevet klogere på, hvorfor mine kollegaer agerer og handler, som de gør. Det betyder, at jeg som leder bedre kan handle og lede folk i den rigtige retning.

Hvilken forskel gør det i din hverdag?
Den tid, jeg har brugt på ledercoaching, har betydet en enorm forskel for min karriere. Jeg er kommet længere, end jeg i min vildeste fantasi havde forstillet mig, jeg kunne komme. Jeg har et bedre liv, for med evnen til at dosere min arbejdsindsats, undgår jeg stress, og jeg kan med selvtillid stå foran hele virksomheden og motivere og begejstre medarbejderne til at følge vores strategi. Jeg er tydelig som leder og har dermed fået en større gennemslagskraft. Jeg er blevet bedre til at tage ansvar netop der, hvor jeg ved, jeg kan gøre en forskel - og takke nej til det jeg ved, jeg ikke er god til.
Jørgen Bach, senior partner i Arkitema