Case: Børnehuset Hanehøj

En ergonomisk indsats afklarede, hvordan man som pædagog kan skåne sin krop og i særdeleshed sin ryg, uden at det går ud over omsorgen for og nærheden med børnene

Børnehuset-1

Når 24 børn skal vaske maling af hænderne, kan det mærkes i en voksen ryg, at man 24 gange skal bøje sig ned i børnehøjde og hjælpe med at skylle de sidste sæberester af 24 par hænder. Og det kan mærkes, når man 24 gange skal bøje sig ned og trække regnbukserne ud over 48 gummistøvlekanterne, inden børnene skal på tur.

Derfor har personalet i en integreret institution, Børnehuset Hanehøj i Hornslet skruet ekstra op for deres fokus på at lade børnene klare sig selv. De skal selv tage flyverdragter på, selv kravle op på de høje stole, og i det hele taget lade børnene få ro til at være mere selvhjulpne: "Børnene kan jo godt selv, og de bliver stolte, når det lykkes dem at komme i flyverdragten helt selv", fortæller institutionsleder Vibeke Jørgensen.

Hun har sammen med resten af personalet valgt at fokusere på god ergonomi i de hverdagssituationer, som man oplever i en institution, eksempelvis modtagelse af børn, måltider, garderobe, ture og badeværelsesbesøg.

En af CRECEAs fysioterapeuter har, som en del af institutionens indsats rådgivet om, hvordan man i alle de situationer kan skåne sin krop og i særdeleshed sin ryg – uden at det går ud over omsorgen for og nærheden med børnene.

Enkle råd
"fysioterapeuten var her en hel arbejdsdag, hvor hun observerede os sammen med børnene og kom med konkrete ideer til, hvordan vi kunne udføre de forskellige funktioner mere skånsomt for os selv. Mange af rådene er enkle og ting, vi godt ved. Men det har bare en anden og større effekt, når en udefra går blandt os en hel dag og observerer og vejleder os", siger Vibeke Jørgensen.

Belaster ryggen
Fysioterapeuten observerede blandt andet, at pædagoger af og til modtog børn i armene fra forældrene, fordi børnene havde brug for tæt kontakt ved aflevering. Men sådanne modtagelser belaster ryggen, og derfor har institutionen nu indført, at de voksne først skal sætte sig på en stol eller på gulvet, inden de modtager børnene.

Desuden kom fysioterapeuten med konkrete råd om, hvordan man kan lade børnene selv kravle op i de høje stole, og om hvordan man kan stille skamler til de voksne i garderoben og på badeværelset, så de kan komme ned og hjælpe i børnehøjde uden at belaste kroppen.

"En ekstra gevinst ved at have haft besøg af CRECEA er, at vi selv har tankerne sporet meget mere ind på, hvordan vi kan lette belastningen. Nu har vi emnet ergonomi med på hvert personalemøde, og vi kommer selv frem til nogle gode løsninger på problemstillinger, fordi vi har fået inspiration til at tænke i den retning"Og ifølge Vibeke Jørgensen er alle i personalegruppen engagerede i at fokusere på ergonomien og belaste kroppen så lidt som muligt.

 Børnenes glæde
"Vi opmuntrer hinanden meget og roser hinanden for at huske på de gode vaner. Og det er helt klart en motivation at vide, at man passer på sig selv og holder sin krop i orden. Og så er det dejligt at se børnenes glæde ved at gøre tingene selv", siger hun.