Case: Bibliotek

En skarp tone på biblioteket viste sig at være mobning. Trivselsundersøgelsen afdækkede skjult mobning

Bibliotek-1

Da et bibliotek i 2017 fik resultatet tilbage på deres trivselsundersøgelse, var det med et markant udslag på mobning.

Bibliotekschefen fortæller, at hun godt vidste, at tonen kunne være lidt skrap, men at der fandt mobning sted, som ligefrem førte til en sygemelding – det vidste hun ikke. For som chefen sagde:
det foregik jo ikke, når jeg var der, og ingen havde sagt noget om det, så da jeg fandt ud af omfanget af mobning, havde jeg følelsen af – pu ha hvad skete der lige der

Og lige netop problematikken omkring, at ingen havde sagt noget om det, blev et af emnerne, der blev behandlet, da biblioteket som del af det efterfølgende forløb afholdte en halv temadag om mobning sammen med CRECEAs psykolog Tine Bødker Grynnerup.

Hvornår er det en konflikt, og hvornår er det mobning?
Først og fremmest talte de på temadagen om emner som forskellen på konflikter og mobning, konsekvenser af mobning, hvordan man som kollega kan opdage evt. mobning, og ikke mindst hvordan man undgår at noget kommer så langt ud, at det bliver mobning. Tine fortalte i den forbindelse om, hvordan en kultur kan være med til at understøtte, at mobning kan forekomme i en organisation – også selvom man ikke vil det. Men har man en kultur, hvor ingen tør gribe ind, så kommer man nemt til at tillade at fx mobning kan forekomme - også selvom det på ingen måde er intentionen. Derfor er det også vigtigt at sætte bredt ind, når man vil forebygge og håndtere mobning. Ofte er det kulturen for kommunikation og samarbejde man skal sætte fokus på og ikke kun den enkelte person.

Bibliotekschefen siger, at det var en rigtig god dag med Tine, for i nogle tilfælde er det bare vigtigt, at der kommer en professionel udefra, som mærker alt det, der er brug for i gruppen.

Tine uddyber med, at det hun kan gøre som professionel i sådan et forløb også er, at hun kan sætte et svært emne på dagsordenen, og samtidig være med til at sikre, at man får en konstruktiv og fremadrettet dialog om emnet. Tine er vant til at opfange de dynamikker, der også foregår usagt mellem mennesker, og derfor kan hun undervejs styre dagen i den retning, som deltagerne har mest brug for.

En kulturændring er sat i gang
Med udgangspunkt i dagen arbejder de nu på biblioteket videre med kommunikationen, og ”hvordan taler vi sammen her”, og som bibliotekschefen siger: ”og det bliver vi ved med, for det er en kulturændring vi har sat i gang, hvor vi ikke tillader mobning, og nu er vi mere bevidste om, hvordan vi griber ind”.