Case: Bo og aktivitet Aabenraa

Hos Bo & Aktivitet fik de en øjenåbner, da borgerne selv blev en del af kommunikationskurset

Bo-Aktivitet-Aabenraa

Bo & Aktivitet Aabenraa er bosteder for handicappede, og borgerne og medarbejdere bruger meget tid sammen. I den forbindelse er kommunikationen særdeles vigtig, idet borgerne og medarbejderne taler om alt lige fra vejret til meget personlige emner, og hvis kommunikationen går galt, kan det have store konsekvenser for samarbejdet. Erfaringen er, at det kan tage lang tid, før man finder tilbage ”på sporet igen”.

Derudover er kommunikationen naturligvis ikke kun et væsentligt element i samarbejdet mellem medarbejdere og borgere, det er også et vigtigt element mellem medarbejdere, mellem borgere og mellem ledelse, borgere og medarbejdere osv.

Borgerne var med på kursus
Derfor valgte man i Bo & Aktivitet i Aabenraa Kommune at afholde et kursus for både medarbejdere, ledere og borgere, hvor man arbejdede med, hvordan vi kommunikerer med hinanden i det daglige. For hver af de 3 afdelinger blev der holdt en temadag - med samme indhold.

Udvalgte borgere fra kommunens Bosteder for handicappede deltog i den første del af temadagene, og bl.a. med udgangspunkt i de øvelser og drøftelser, der havde været i den første del, arbejdede medarbejderne videre uden borgerne om eftermiddagen.

Munden siger et – men kroppen siger noget andet
Fysioterapeut Randi Riber fra CRECEA var én af underviserne på dagen, og hun fortæller: ”fokus for dagene var, hvilken betydning kroppen har i kommunikationen. Der blev bl.a. arbejdet meget med forståelsen af, hvad vi ”siger” med vores krop, og hvordan kroppen afspejler, hvordan vi har det. Desuden talte vi også om de dilemmaer og misforståelser, der opstår, når det talte sprog og kropssproget ikke hænger sammen, eller når vi overser eller misforstår kroppens budskaber – ”Munden siger ét – men kroppen siger noget andet”.

Rollespil gav forståelse
I løbet af dagen tog de forskellige dilemmaer op som små øvelser, hvor både medarbejdere og borgere deltog aktivt i at drøfte og evt. spille forskellige roller. Rollespillene gjorde det tydeligt for deltagerne, at resultatet af rollespillene blev meget forskellige alt efter hvilken rolle og sindsstemning, skuespillerne skulle påtage sig.

Hans Meulengracht, planlægger hos Handicap & Psykiatri i Aabenraa Kommune udtaler: ”dagen var en kæmpe succes for alle. Borgerne fik en øjenåbner i forhold til sammenhængen mellem det sagte og det usagte, og hvilken betydning det har for medarbejdernes opfattelse af forskellige problemstillinger. Og medarbejderne gav tilsvarende udtryk for, at have lært meget af at få indblik i, hvordan det de siger og gør som medarbejder kan blive opfattet - eller måske snarere slet ikke opfattet af borgerne”.

Hans Meulengracht udtaler endvidere: ”Underviserne var godt rustet til at introducere emnet og forestå dagen, som blev afviklet med mange, sjove og ikke mindst lærerige deltagercases”.