Case: DAFA

Hos DAFA er trivslen et fælles ansvar. 2 nyuddannede trivselsmedarbejdere bidrager til et unikt billede af trivselstilstanden

DAFA_samtale-1

Med uddannelsen af to trivselsmedarbejdere sætter DAFA trivslen på arbejdspladsen yderligere i fokus, idet medarbejderne nu har fået endnu en adgang til at få hjælp, hvis de selv oplever mistrivsel eller er bekymrede på deres kollegers vegne.

 

Trivsel er et fælles ansvar
At uddanne to trivselsmedarbejdere i DAFA er et udtryk for, at man ser trivslen som et fælles ansvar mellem ledelse og medarbejdere. Ifølge Thea Bundgaard, Executive Assistant ved DAFA, er ledelsen klar over, at medarbejderne nogle gange har nemmere ved at gå til en kollega med deres bekymringer end til en leder. Og med de nye trivselsmedarbejdere har medarbejderne i DAFA nu fået to kolleger, der er uddannet til at være opmærksomme på trivslen. Det er to medarbejde, som de deler deres arbejdsdag med, og de derfor har nem adgang til, hvis de oplever mistrivsel eller bliver opmærksomme på forhold i organisationen, der skal tages hånd om. Medarbejderne må komme med alle slags bekymringer - både private og arbejdsrelaterede emner, for trivslen på arbejde afhænger også af det, man har med hjemmefra.

For ledelsen er det dog en vigtig pointe, at trivselsmedarbejderne ikke tager alle opgaverne på sig. De skal have kontakten til medarbejderne, og de skal løse det, de kan, men de skal også gå til lederne. På den måde bliver trivslen et fælles ansvar, hvor trivselsmedarbejderne ved at gå til ledelsen med deres erfaringer og oplevelser bidrager til at trivslen på arbejdspladsen er et emne der bliver taget hånd om.

Opbakning til rollen
Som opstart på trivselsmedarbejdernes uddannelse blev der holdt et møde, som koncernledelsen i DAFA deltog i. Her blev forventningerne til rollen afstemt, og for trivselsmedarbejderne betød det, at de vidste, at de havde stor opbakning fra ledelsen.

Også fra kollegernes side oplever trivselsmedarbejderne opbakning. Ved uddannelsens start havde de begge lagt mange kræfter i at skabe synlighed omkring deres nye rolle, og ikke mindst gjorde de meget ud af at beskrive deres tavshedspligt, for det ville være helt afgørende for rollens funktion og tilliden til rollen. At det lykkedes at skabe tillid ses ved, at de har fået henvendelser fra kolleger og i dag er i fuld gang med at udføre deres rolle.

Trivselsmedarbejderens unikke arbejde
Om det at være trivselsmedarbejder udtaler en af trivselsmedarbejderne Susanne Nguyen:
Det er da en ære at få lov til at være trivselsmedarbejder. Det viser jo, at DAFA har tillid til mig, og at de har tillid til, at jeg kan bære den rolle over for mine kolleger. Og det er en ære, at jeg får lov til det, for det er jo udover mit sædvanlige arbejde, og det er der afsat tid til. For det tager jo tid at have øjnene åbne og se til folk”.

Endvidere fortæller hun, at trivselsmedarbejderne kan levere et billede af trivselstilstanden på DAFA som er helt unikt. De bibringer med en ny viden, som ikke har været tilgængelig før, og som giver mulighed for at handle og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Og det vil man rigtig gerne have på DAFA.

Fakta
En trivselsmedarbejder ved DAFA:
• Skal proaktivt være med til at spotte forhold, der kan have negativ indflydelse på arbejdsmiljøet
• Have overskud til at påtage sig rollen, være synlig i organisationen og evne at tale med kollegaer på tværs af afdelinger
• Skal arbejde tæt sammen med ledelsen i anliggender relateret til trivsel på arbejdspladsen