Case: Erik Jørgensen Møbelfabrik

En kontrolleret organisationsændring ved Erik Jørgensen har forbedret samarbejdet i ledergruppen. Nu lykkes alle bedre i deres job

Erik Jørgensen-1

Produktionen af højkvalitets møbler fra kendte designere som Wegner, Volther og Friis & Moltke Design, består af rigtig mange komponenter, som er helt afhængige af hinanden, og derfor er der på en arbejdsplads som Erik Jørgensens Møbelfabrik behov for, at de interne processer er helt på plads. Det er nødvendigt, at man har forståelse for og overblik over hele processen lige fra fx læderet bliver skåret til, til en smuk ny Corona stol står færdigproduceret og er klar til at forlade fabrikken.

 

En sådan forståelse og overblik stiller store krav til samarbejdet mellem afdelinger og mellemledere, og lige netop det ønskede de at forbedre på Erik Jørgensens Møbelfabrik.

Derfor blev der sat en proces i gang, hvor det centrale var at fokusere på den fælles opgave – nemlig at producere kvalitetsmøbler. Og desuden skulle de finde frem til, hvordan det kunne gøres, så alle har det, de har brug for på rette øjeblik – med respekt for hinanden og i en god tone.

Det vigtige er ejerskab over hele processen – ikke kun individuelle dele
CRECEAs arbejds- og organisationspsykologer tilrettelagde et forløb, hvor alle mellemledere først blev interviewet, så alle fik en chance for at udtrykke, hvordan de mente, at samarbejdet mellem de forskellige afdelinger og processer kunne blive bedre.

Herudfra blev de efterfølgende interventioner tilrettelagt. Fx blev mellemledergruppen bedt om at udvælge én arbejdsproces og i fællesskab optegne ALLE de opgaver, der havde med den proces at gøre. På den måde blev det synligt, hvem der havde brug for hvilken viden og hvilke ressourcer hvornår.

Arbejdet med at beskrive processen gav en forståelse for hinanden på tværs i mellemledergruppen, og sammen skabte mellemlederne en fælles forståelse for de knuder, de møder i hverdagen, og ikke mindst hvordan de skal håndtere dem fremadrettet.

Ifølge produktionschef Søren Laulund har arbejdet med processen givet alle en større forståelse for hinandens områder, og de er nu klar over, hvad der skal lykkes for den enkelte, for at alle kan lykkes i deres job, og ikke mindst, at de er fælles om den opgave. Ifølge Søren har ”vi nu fået en skitse, som vi selv er en del af og passer ind i, og det kan vi alle se”.

Endvidere siger Søren, at procesarbejdet og fokus på den interne kommunikation og tone har gjort, at der nu er en langt bedre kommunikation i mellemledergruppe, hvor han ikke længere skal være kommunikationsled. Nu er alle klar til at ytre sig om gode ideer på andres områder, og man gør det på en konstruktiv måde. Man er ikke bare kritisk.

Nogle gange er raketvidenskab slet ikke nødvendigt
Efter samarbejdet med CRECEA har de fået en helt ny måde at afholde møder på. De er blevet meget bedre til at strukturere deres møder og fastholde pointer, så man kan overholde aftaler. Og ikke mindst så taler de ikke længere alle på en gang og holder flere møder i mødet. Som Søren siger: ”så er det slet ikke raketvidenskab, men det hjælper”.

Ved at samarbejde med CRECEA om processen har det ifølge Søren været muligt at lave en kontrolleret organisatorisk ændring, og selvom han selv kunne italesætte mange problematikker, så er det i sådanne tilfælde helt nødvendigt, at der står en professionel virksomhed bag arbejdet. Både fordi deltagerne så tager arbejdet mere seriøst, og fordi psykologerne har helt andre værktøjer, de kan bringe i spil.