Case: F&H of Scandinavia A/S

Et påbud fra Arbejdstilsynet blev ikke bare en imødekommelse af påbuddet men en bred indsats, der dækkede hele lageret, som skånede alle medarbejdernes rygge.

F&H_Lager med gaffeltruck-1

Hvis alle virksomheder var som jeres, ville vi ikke have meget at lave”. Sådan omtrent lød beskeden fra Arbejdstilsynets tilsynsførende, da de var på kontrolbesøg efter et påbud hos F&H i Viborg, der er Skandinaviens største grossistvirksomhed indenfor kitchen, living & dining.

Hos F&H skal der hver dag tømmes mange paller og kasser med designervarer og køkkenudstyr, og det var netop containertømningen med mange løft, træk og skub, der udløste påbuddet fra Arbejdstilsynet. Da F&H samtidig fik et rådgivningspåbud, blev CRECEA kontaktet, og efter et besøg på virksomheden havde arbejdsmiljøkonsulent Jan Rasmussen en række løsningsforslag klar. I stedet for blot at forbedre nogle enkelte ting omkring containertømningerne, foreslog han, at virksomheden kiggede på hele lageret og lavede en samlet indsats for at skåne alle medarbejdernes rygge. F&H var med på ideen. 
 
Innovativ tilgang
Vi syntes, CRECEA var innovative i den måde at gribe tingene an på. At de faktisk kunne rådgive os til at forbedre arbejdsmiljøet på hele lageret og tænke alle vores arbejdsgange igennem. Dermed forbedrede vi ikke kun det ene område, påbuddet handlede om, men fik kigget hele vejen rundt,” siger Anette Gade, der er HR-medarbejder og har været med hele vejen gennem projektet, der i høj grad har været båret af en stor indsats fra den interne arbejdsgruppe.

”Ingen trykken i ryggen” blev navnet på den indsats, som påbuddet satte i gang for at optimere løftekulturen på lageret, og som arbejdsmiljørepræsentanten, lederen fra lageret, to medarbejdere og Anette Gade sammen med CRECEA satte i gang. På den ene side fik indkøbsafdelingen færdiggjort en delivery guide til leverandører fra Østen, hvor projektgruppen gav input til, hvor meget et colli måtte veje, og hvordan de skulle pakkes for at lave færrest løft og minimere de tunge løft. Desuden tog man kontakt til leverandørerne for at få varerne hjem på slip sheets, og F&H indkøbte en speciel truck til at løfte varer på slip sheets. På den anden side handlede projektet om instruktion og uddannelse af medarbejderne i at løfte rigtigt og lave øvelser for at spænde kroppen af, hvor CRECEAs fysioterapeut Allan Dehn spillede en stor rolle.

Meget konkret
Det gode ved den del af projektet var, at det hele handlede så konkret om netop vores virksomhed. Det var ikke bare nogle generelle øvelser og input. Nej, vi tog billeder af vores eget lager og vores egne lagermedarbejdere. Ud fra disse billeder kunne vi se, hvordan vi kunne planlægge containertømningerne bedre, hvor der var plads til at løfte, og hvor mange medarbejdere, der kunne være om opgaven. Det virkede godt og tingene blev mere tydelige, når det var vores eget lager og de forhold, der er der, det handlede om,” fortæller Anette Gade.
 
Konkrete øvelser
På samme måde fandt CRECEAs fysioterapeut, Allan Dehn ud af, hvornår og hvor i arbejdsprocesserne medarbejderne på lageret havde korte pauser eller ventetider, og til netop de pauser kom han med forslag til konkrete gymnastikøvelser. 
Samlet set endte påbuddet fra Arbejdstilsynet med en lang liste af indsatser, som også indebar ergonomikursus for ildsjæle, der blev klædt på til at instruere kolleger, indkøb af forskellige hjælpemidler, skamler mm., at der blev lavet statistik over løft og endelig, at der blev udarbejdet en 20-siders ”Ingen trykken i ryggen”-folder, hvor man samlede gode råd om planlægning af containertømninger, gode råd om løft samt de konkrete øvelser, som medarbejderne kan lave på lageret. 
 
En udfordring at holde det ved lige
Det var alle de indsatser, der fik Arbejdstilsynets tilsynsførende til at notere, at F&H havde imødekommet påbuddet med udmærkelse. Tiden er nu gået, og god løftekultur er fortsat et varmt indsatsområde hos F&H. Men det er en udfordring at holde samme fokus, fortæller Anette Gade: 
Det er nemt falde i og sige, at nu har vi gjort alt det her, og så ikke gøre mere. Men nogle af vores kerneværdier er ordentlighed og kvalitet, og dem vil vi også efterleve i arbejdsmiljøet. Fremover vil vi forsøge at finde nye måder at skabe fokus og fastholde den gode løftekultur,” fortæller hun.