Case: Hamlet Protein

Organisatoriske forandringer på Hamlet gav store konflikter men med rådgivning fra CRECEA er det i dag en afdeling der samarbejder og fungerer optimalt

Hamlet protein-1

Det er virkelig en solstrålehistorie.”

Sådan opsummerer produktionschef Stig Victor Petersen fra Hamlet Protein et turbulent forløb i virksomhedens produktion og logistik, der begyndte med ønsket om en forandring og forbedring og rekrutteringen af en ny mellemleder til at udføre den. For så straks efter mellemlederens tiltrædelse at gå over i konflikter, afskedigelser og mistillid -  inden den nu er landet i et ”nærmest fantastisk samarbejde” og en afdeling, der fungerer optimalt. 

Stig Victor Petersen kan stadig blive næsten forbløffet, når han tænker tilbage på de to år, der er gået:
Det er en fantastisk historie at tænke tilbage på. Situationen var så sindssygt kompleks og konfliktfyldt, at det er helt utroligt, at vi er kommet hen, hvor vi er nu, med et fantastisk samarbejde og en velfungerende afdeling,” siger han.
 
Store bump på vejen
Det var ham, der satte forandringsprocessen i gang i produktionen, hvilket bl.a. betød sammenlægningen af to afdelinger og ansættelse af en ny mellemleder, som skulle stå for at føre de nye tiltag ud i livet. Han var klar over, at forandringen, ville kunne give nogle bump på vejen. Og det var den nye mellemleder også fuldt informeret om og forberedt på. 
Men Stig Victor Petersen havde ikke forestillet sig, at bumpene blev så store:
Medarbejdernes kritik af forandringen og af mellemlederen kørte helt af sporet, vi måtte gang på gang understrege over for medarbejderne, at ledelsen bakkede den nye mellemleder op. Trods det at to medarbejdere forlod afdelingen undervejs i processen, var vi nødt til at være tro mod den forandring, vi var i gang med,” siger han. 
Men der var brug for at få hjælp fra eksterne parter for at få samarbejdet tilbage på sporet, og derfor kontaktede Stig Victor Petersen CRECEA. 
 
Konflikter og mistillid
Forandringer og omlægninger kan gøre både medarbejdere og ledere usikre, og på Hamlet Protein gav det sig udslag i konflikter og mistillid. Det oplever vi ofte ved omfattende forandringer,” siger arbejds- og organisationspsykolog Tine Grynnerup, der stod for rådgivningen på Hamlet Protein.  

CRECEAs psykolog indledte med at interviewe samtlige medarbejdere i produktion og logistik og give en tilbagemelding til både ledelse, HR og medarbejdergruppen om de udfordringer, der var i afdelingen og de indsatser, der kunne være brug for. 
Indsatserne handlede dernæst om, at de mest involverede parter i konflikten havde samtaler med CRECEAs psykolog med fokus på at få skabt større forståelse for hinanden og lave aftaler om, hvordan samarbejdet kunne forbedres. Desuden fik den nye mellemleder ledercoaching, og Hamlet Proteins HR-afdeling har lavet forløb med medarbejdergruppen.

CRECEAs psykolog styrede forløbet hele vejen og sikrede, at vi i hele processen holdt fokus på bolden og ikke på manden. At de involverede både fik talt og lyttet, og vi derved kom helt ind til benet af sagen. Det havde en stor effekt, at det var personer udefra, som stod for processen,” siger Stig Victor Petersen.
Nu er tilliden i medarbejdergruppen og til mellemlederen genoprettet, samarbejdet kører fantastisk. Forandringerne er nu fuldt implementeret, og de virker lige så godt, som vi håbede, de ville.”