Case: Horsens Service og Beredskab

De fik ikke kun sundere brandmænd, da de skruede op for sundheden for alle medarbejde. De fik også mere godt humør og følelse af sammenhold

Horsens Service og beredskab2

Brandmændene har travlt ved maskinerne i det nyindrettede motionsrum hos Horsens Service og Beredskab - Brandvæsenet. Der bliver trænet og svedt, og aktiviteten i motionsrummet er et tydeligt bevis på, at Brandvæsenet for snart to år siden skruede ekstra op for sundheden.

Selvom der ikke er lovkrav om en vis sundhed hos brandmænd, besluttede ledelsen i brandvæsenet at stille større krav til brandmændenes fysiske formåen ved at indføre en årlig fysisk evaluering og ved at give alle ansatte et sundhedstjek gennemført af CRECEA.

Det er et erhverv, hvor det kræves, at man har en vis fysisk formåen, så man kan redde sig selv, sine kolleger og de mennesker, man hjælper. Vi tror på, at brandmænd, der er fysisk skarpe, også mentalt er mere skarpe og klar på at løse en opgave under pres. Det er den tanke, der ligger bag vores fokus på sundheden og på trivsel generelt”, forklarer viceberedskabschef René Hemberg.

Omfattende sundhedstjek
Hvordan det står til med sundheden, har CRECEA netop målt og evalueret gennem et omfattende sundhedstjek af alle brandmændene. Et tjek, som er lovpligtigt for at måtte udføre røgdykning, og som giver en række tal på, hvordan det står til med den enkeltes sundhed. Sundhedstjekket består af et større spørgeskema, dernæst en undersøgelse og en konditest, og til sidst en personlig tilbagemelding og rådgivning, hvor brandmændene kan få inspiration til at forbedre områder, hvor der kunne være et behov. Sundhedstjekket bliver udført af CRECEAs sygeplejersker, og resultaterne gennemgås og kvalitetssikres af CRECEAs læge.
Alle brandmændene tog imod tilbuddet om sundhedstjekket, fortæller viceberedskabschefen, René Hemberg.
Alle har tværet positive over for sundhedstjekket, og det er mit indtryk, at folk gerne ville have at vide, hvor de stod, når det gælder deres sundhed. De forskellige resultater har da også til tider været et samtaleemne på stationen”. 
Resultaterne af sundhedstjekket er fortrolige og bliver derfor kun kendt, hvis den enkelte selv fortæller dem, men særligt den metaboliske alder, der er et tal for kroppens fysiske alder, har været ivrigt diskuteret kollegerne imellem, fortæller Rene Hemberg.
Der er nogle, der pludselig er blevet meget unge, og det har der været noget sjov med.”

En gevinst for organisationen
Arbejdsmiljørepræsentanterne har været inddraget i beslutningen om det sunde fokus helt fra start, de har støttet projektet hele vejen og har også været med til at beslutte, at Service og Beredskabs øvrige ansatte også har fået tilbudt et sundhedstjek i en mindre udgave. Og selvom der er udgifter til blandt andet sundhedstjek og motionsrum, er Rene Hemberg sikker på, at det er det hele værd:
Vi får sundere brandmænd og en sundere organisation, og det giver os en værdi både trivsels-, sundheds- og sygefraværsmæssigt. Samtidig giver sådan et fokus på sundhed masser af humør, sammenhold og en fornemmelse af, at vi har det her tilfælles. Der er kommet en ånd over det hele, som har stor værdi”, fortæller han. 
Brandmændene i Horsens skal fremover have en fysisk evaluering hvert år, mens de skal have sundhedstjekket gentaget hvert tredje år.

FAKTA

  • Brandvæsenet servicerer 86.361 indbyggere i Horsens Kommune
  • Der er ca. 36 fuldtidsansatte
  • Til stationen i Horsens er også knyttet 20 deltidsansatte brandmænd og omkring 30 frivillige i redningsberedskabet