Case: ICM Odense

Jakob sørger for at ergonomien ikke går i glemmebogen

Jakob fra ICM

Før skulle Jakob vide alt om arbejdsmiljø. Nu er han virksomhedens ekspert i ergonomi.

I Odense arbejder Jakob Cavalheiro-Dam hos virksomheden ICM, der sælger faldsikring og værnemidler. Virksomheden lever af at sælge sikkerhedsudstyr, og internt er man også meget opmærksom på at dyrke sikkerheden. ICM er endda arbejdsmiljøcertificerede. Den ergonomiske sikkerhed var dog et område, Jakob havde udsat at arbejde struktureret med, for han vidste, at det var et meget stort område, som kunne være krævende at tage hul på. Han var som arbejdsmiljørepræsentant ansvarlig for alle områder af arbejdsmiljøet, og det kan hurtigt blive et meget bredt og meget stort område.

Det ændrede sig, da Jakob blev uddannet ergonomiambassadør.

CRECEAs uddannelse til ergonomiambassadør er produktions- og lagervirksomheders mulighed for at bringe ergonomisk ekspertise ind i dagligdagen. Her får deltagerne en stor portion fysiologisk og ergonomisk viden, og de bliver klædt på til at vejlede kolleger og løse ergonomiske udfordringer, primært med fokus på at forebygge skader og nedslidning.

Virksomhedens ekspert i ergonomi

Hos ICM har Jakobs uddannelse gjort, at virksomheden har ændret i arbejdsmiljøorganisationen, så der nu er en ny arbejdsmiljørepræsentant, der tager sig af den brede arbejdsmiljøviden, mens de har fået Jakob med ombord som ergonomiambassadør og ekspert i ergonomi.

”Vi har nu altid et punkt på dagsorden, der hedder ergonomi, så det ikke går i glemmebogen, og det er lykkes at få ergonomi ind i arbejdsdagen”, fortæller Jakob.

Det har han bl.a. gjort ved, at han har ændret den måde, hvorpå de taler om ergonomi:

”På uddannelsen har jeg fået en idé til, hvordan jeg kan tale om ergonomi. Jeg tager folk ind i mindre hold – 4-5 stykker – og så får jeg en dialog i gang med mine kolleger om de forskellige arbejdsgange. En ting er at kigge på diagrammer, noget andet er at tale om alles erfaringer, så man virkelig kan se sig selv i forskellige situationer”, forklarer han.

Derudover fremhæver Jakob, at han har fået en helt anden viden på uddannelsen, som gør, at han nu kan gå hen til sine kolleger sige: ”Hvis du fortsætter sådan der og drejer kroppen på den måde, så belaster du kroppen med 20 gange, så forstår de, hvad jeg mener”.

Uddannelsen er målrettet lager og produktion. Det nød Jakob godt af, da det gav mulighed for sparring på udfordringer med de andre deltagere. Det viste sig nemlig hurtigt, at det typisk var de samme udfordringer, de stødte på i deres hverdag. Blandt andet nævnte han, at ledelsens opbakning til indsatserne er afgørende, og den opbakning har Jakob til fulde.

Ergonomiambassadør

En ergonomiambassadør kan være en vigtig ressource i forhold til at forebygger nedslidning og skader. Rollen kan varetages af en leder, en arbejdsmiljørepræsentant, eller en anden medarbejder med en særlig rolle i forhold til ergonomi. Kort fortalt er en ergonomiambassadør:

  • Uddannet til at kunne opdage ergonomiske udfordringer
  • En kollega med grundviden om, hvad man skal gøre for at komme ergonomiske udfordringer til livs
  • En medarbejder, der kan instruere kolleger i fx løfteteknik og arbejdsbevægelser
  • En sparringspartner for ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Cirka en gang årligt uddanner CRECEA nye ergonomiambassadører. Det foregår som en uddannelse, der forløber over tre dage. Her bliver du klogere på kroppen, lovgivningen, at løse ergonomiske udfordringer og i stand til at instruere og hjælpe kolleger i forhold til ergonomi.

Læs her, hvordan du bliver ergonomiambassadør